Till innehåll på sidan

KTH Leancentrum

Bilden beskriver hur KTH Leancentrum fokusera på lärande med systematisk förbättring. Modeller och praktisk teori tilllsammans med forskning och praktik är input till KTH Leancentrum. Output är utbildningar, nätverk, coachning och våra lean trainingcenter. Bilden beskriver också KTH Leancentrums nära samarbete med olika industrinätverk, Södertälje Sciencepark och Södertälje kommun.

KTH LEANCENTRUM är ett kompetenscenter där forskning och praktik möts kring hållbar verksamhetsutveckling. Vår vision är att vara Sveriges ledande kompetenscentrum för insikter och förmågor kopplade till ledning och systematisk förbättring av verksamheter.

Leancentrum erbjuder utbildningar, seminarier och kvalificerad coaching för både näringslivet och offentlig sektor.

Kalender