Till innehåll på sidan

Om KTH Leancentrum

KTH Leancentrum strävar efter att vara ledande inom Lean och Agile för att främja ständiga förbättringar och hållbar utveckling i organisationer. Vi är ett kompetenscentrum som främjar samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademin för att skapa långsiktigt värde.

Person i produktionsmiljö
Foto: Bredda bilden, Teknikföretagen.

”Det handlar inte om att hönan ska värpa så många ägg som möjligt utan om att hönan mår bra. För hönor som mår bra värper många ägg.”

KTH Leancentrum strävar efter att vara Sveriges ledande kompetenscentrum för ledning och systematisk förbättring av verksamheter. Vi fungerar som en länk mellan näringslivet, offentlig sektor och akademin för att skapa långsiktigt värde för alla verksamheter. Som universitet är vår uppgift att samverka med det omgivande samhället så att forskningsresultat kommer till nytta. Dessutom har vi fått regeringens uppdrag att främja livslångt lärande, vilket är ett av huvudsyftena med KTH Leancentrum.

Vi vill:

  • Vara ett kompetenscentrum där personer med intresse för Lean/Agile kan utbyta erfarenheter och öka sin kunskap om Lean/Agile.
  • Vara en förebild när det gäller värdegrund och arbete med ständiga förbättringar.
  • Fungera som en länk mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor.
  • Skapa långsiktigt värde för våra intressenter, vilket bidrar till att företagen i Stockholmsregionen och Mälardalen kan växa och stanna kvar.
  • Stödja en sund och hållbar tillväxt som gynnar verksamhetens intressenter: ägare, medarbetare, kunder och samhälle.

Vår målsättning är att engagera alla organisationens medarbetare i utvecklingsresan med Lean som strategi och därmed stärka konkurrenskraften. Lean handlar om att hushålla med verksamhetens resurser och undvika slöseri, så vårt mål är att öka effektiviteten utan att medarbetarna behöver arbeta hårdare. Genom att engagera hela organisationen i att utveckla smarta och hållbara arbetssätt, kan vi utmana det befintliga och ta steget mot en mer effektiv och hållbar framtid.