Till innehåll på sidan

Om oss

Johanna Strömgren

Johanna är civilingenjör och föreståndare för KTH Leancentrum. Hon är ansvarig för Livslångt lärande för ITM-skolan och ingår i ledningsgruppen på KTH Södertälje. Johanna har omfattande praktisk erfarenhet av leanarbete från sin tidigare roll som projektledare och Lean Six Sigma Black Belt på Alfa Laval.

På KTH undervisar hon både studenter och yrkesverksamma inom områden som lean, kvalitetsteknik och förbättringsledning. Hon integrerar praktisk träning i undervisningen med hjälp av aktiviteter som leanspel och "Trampbilsfabriken". Johanna är också kursansvarig för Lean produktion  7,5hp, som genomförs i samarbete med Chalmers, och hon har utvecklat KTHs uppdragsutbildning i Lean ledarskap  7,5hp.

Johanna har varit styrelseledamot i Lean forum under många år och har föreläst om lean på Linköpings universitet. Som både regionledare och företagscoach för Stockholm är hon en del av det nationella programmet Produktionslyftet , ansvarig för leanprogrammet i EU-projektet MatLust  och driver nätverket Lean Excellence. Hon medverkar även i flera forum tillsammans med Södertälje kommun och Södertälje Science Park.

Andreas Bohlin

Andreas är verksamhetsutvecklare och coach på Leancentrum, med lång erfarenhet av Lean/Agile och förändringsledning. Han har flera års ledarerfarenhet som både linjechef och projektledare, och var tidigare vVD och ansvarig för Lean-programmet på Fujitsu Svenska AB. Andreas har genomfört ett antal större förändringsprogram, workshops och utbildningar inom Lean/Agile för kunder som exempelvis Läkemedelsverket, Sandvik och Lantmäteriet.

De senaste åren har han arbetat som projektledare för flera stora utvecklingsprojekt med stöd av Agila metoder, för kunder som SJ, PwC och Naturvårdsverket. Han är särskilt intresserad av drivkrafter kopplade till mål och mätetal, där han kombinerar sina erfarenheter från Lean/Agilt tänkande med idrotts- och motivationspsykologi.

På KTH undervisar Andreas både studenter och yrkesverksamma inom Lean och förbättringsledning. Han använder sig av praktisk träning med leanspel och ”Trampbilsfabriken”. Andreas är också företagscoach för Stockholm i det nationella programmet Produktionslyftet , samt ansvarig för Lean-programmet i EU-projektet MatLust .

Malin Pops Runsten

Malin är en erfaren projektledare med en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Hon är en expert inom lean och hållbarhet samt en utbildare och coach i projektet Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri . I sitt arbete fokuserar Malin på att hjälpa företag att bli mer hållbara genom att implementera lean-processer och strategier. Hon har utbildat och coachat många organisationer i hur de kan förbättra sin hållbarhet och lönsamhet genom att minska sin miljöpåverkan.

Utöver att arbeta som projektledare och utbildare är Malin också kursansvarig för Hållbarhet i praktiken . I denna kurs delar hon med sig av sin erfarenhet och kunskap om hur man kan integrera hållbarhet i verksamheter på ett praktiskt sätt. Kursen ger yrkesverksamma en djup förståelse för hållbarhet och dess betydelse för företag och samhället. Malin är också en med i projektet ShiftLabs , som är en plattform för samarbete och innovation inom fordonsindustrin. I detta projekt samarbetar Malin med andra experter och innovatörer för att skapa nya lösningar som kan bidra till en mer hållbar fordonsindustri.

Bengt Savén

Bengt, ek.dr och tekn.lic., är adjungerad professor i Hållbart Ledarskap och Systematisk Förbättring vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Utöver det har han en deltidstjänst på Pars-gruppen och arbetar också som föreläsare, utbildare och coach.

Med omfattande ledarerfarenhet från olika branscher och nivåer har Bengt bland annat varit produktionschef på ABB, samt operativ chef, vice VD och produktionschef inom Saabs verksamheter både i Sverige och utomlands. Han har också haft ansvar för lean-utvecklingen inom Saab AB och är medlem i flera lean-agila nätverk. Bengt är författare till böckerna "LedarStegen" och "Bygga Ledarskap" som beskriver hur man kan förstå och utveckla sitt ledarskap med inspiration från lean och agile. 

Tillhör: Leancentrum
Senast ändrad: 2023-10-26