Till innehåll på sidan

Hållbarhet i praktiken

Vill du lära dig att använda olika metoder för att identifiera förbättringspotential för hållbarhet? Hur du smidigt kan integrera förbättringsarbete kring miljö i det dagliga arbetet? Vill du ha verktyg för att införa nya arbetssätt i din organisation och engagera medarbetarna? Denna praktiskt upplagda kurs ger dig kunskap om hur du kan stötta din verksamhet att bli mer hållbar.

Människor som pekar på jordglob

Högskolepoäng (hp): 2,0 hp

Språk: Svenska

Kursanordnare: KTH Leancentrum

Plats: Distansutbildning / digitalt

Kursinfo

Träffar 2024

Se kalender

Träffarna sker tisdagar mellan kl. 13-16:30

Plats

Distansutbildning/digitalt

Kursblad

Kommer inom kort

Vi har idag mindre än sju år på oss att klara 1,5 gradersmålet utifrån den CO2-budget som IPCC (FN:s klimatpanel) beräknat. Ny teknik och nya miljöinvesteringar är en viktig del i den samhällsomställning som behövs, men lika viktigt är det att ändra arbetssätt och beteende i vardagen och på arbetsplatsen för att minska miljöbelastningen.

Kursupplägg

Kursen är upplagd kring ett löpande uppdrag och har fyra huvudteman:

  • Identifiera slöserier för att undvika risk för skada på människa och miljö
  • Använda förbättringsmetodik för miljö- och resurseffektiviseringar
  • Analysera och utveckla hållbara processer
  • Arbeta med visioner och mål för en långsiktig och hållbar utveckling.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som vill bygga och utveckla en hållbar organisation. Personer i arbetsledande befattning, produktionsledare, projektledare, miljöansvariga och leankoordinatorer

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • Använda några olika metoder för att identifiera miljöslöserier och engagera hela personalen i förbättringsarbetet.
  • Förstå hur arbetssättet skulle kunna implementeras i din organisation
  • Integrera miljöförbättringsarbete i det dagliga arbetet med lean

Examination och kursintyg

Kursen examineras dels genom deltagande vid kursmomenten, dels genom ett projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt. Godkänt på båda delarna krävs för att få godkänt på kursen.

2,0 högskolepoäng samt diplom vid kursavslut.

Betyg: 4,7 av 5 i utvärderingar