Till innehåll på sidan

Projekt

KTH Leancentrum är en viktig länk mellan näringslivet, offentlig sektor och akademi. Tillsammans med flera samarbetspartners erbjuder KTH Leancentrum en mötes- och utbildningsplats där företag kan utbyta erfarenheter och höja sin kunskap om lean, agile, hållbarhet och ledarskap. Målet är att hjälpa företag att bli mer effektiva och hållbara i sina verksamheter genom att tillhandahålla verktyg, utbildning och stöd.

KTH Leancentrum har under åren utbildat och stöttat näringslivet i flera nationella projekt. Nedan följer några av de aktuella projekten, vars syfte är att höja kompetensen och främja utvecklingen hos företag och verksamheter. Det övergripande målet i samtliga projekt är att sprida den senaste forskningen till små och medelstora företag samt agera som stöd för innovation och produktion i Sverige.

Produktionslyftet

Logga för Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan inom industrin. Programmet har som mål att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Det drivs genom ett partnerskap som samordnas av RISE, och hittills har över 300 företag deltagit.

ShiftLabs

ShiftLabs logga

ShiftLabs European Digital Innovation Hub är en nationell plattform som erbjuder innovativa tjänster särskilt utformade för små och medelstora företag inom tillverkningsbranschen. Dess uppdrag är att stödja dessa företag i deras digitala transformation, och därigenom öka deras konkurrenskraft, motståndskraft och värdeerbjudande gentemot sina kunder.

Liften

Liften är ett projekt riktat till små och medelstora tillverkande företag, där vi erbjuder hjälp med att identifiera och driva utvecklingsmöjligheter utifrån varje företags individuella utmaningar eller utvecklingsidéer. Projektets övergripande syfte är att sammanföra företag med stödstrukturer inom det svenska innovations- och främjarsystemet. Liften genomförs i samarbete med Södertälje Science Park (SSCP) och Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID).

Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri

Ett EU-finansierat projekt som drivs i samarbete med FKG, Region Stockholm och Södertälje Science Park syftar till att erbjuda vidareutbildning till industrin baserat på de senaste rönen och forskningen. Projektet finansieras av EU och omfattar kurser, seminarier och företagscoaching. Målet är att förbättra företagens konkurrenskraft och bidra till en mer hållbar industriell utveckling.

MatLust

MatLust logga

MatLust är ett femårigt EU-projekt som syftar till att främja tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen, med fokus på miljö och hälsa. Dess mål är att etablera Södertälje som en regional livsmedelsnod. MatLust erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och annat stöd till små och medelstora företag i Stockholmsregionen för att hjälpa dem att öka sin konkurrenskraft och hållbarhet.