Till innehåll på sidan

Hållbart ledarskap med lean

I en värld av snabba förändringar är det viktigt att vara en bra ledare och förstå vilken roll hållbarhet spelar i verksamheten. Kursen Hållbart ledarskap med lean är en webbaserad kurs som ger dig verktyg och insikter för att navigera i en föränderlig värld och bli en mer hållbar och effektiv ledare. Genom interaktiva övningar och diskussioner kommer du att få möjlighet att utforska vad som krävs för att bli en framgångsrik ledare i dagens snabbrörliga miljö, samtidigt som du lär dig hur man integrerar Lean-principer för att uppnå långsiktig hållbarhet.

Grupp männsikor

Högskolepoäng (hp): 2,0 hp

Språk: Svenska

Kursanordnare: KTH Leancentrum

Plats: Distansutbildning / digitalt

Kursens mål

Vad kommer du kunna efter kursen och vilken skillnad kan kunskaperna göra i din organisation?

 • Förstå och resonera kring modeller för Lean ledarskap 
 • Beskriva hur ledarskap, förbättringsarbete och hållbarhet samverkar och påverkar organisationers och ledares framgång
 • Översätta modeller och metoder till din egen situation och verksamhet, samt kunna konkretisera dessa i en handlingsplan.

Vem passar kursen för?

Du som har en i arbetsledande befattning (chefer, projekt- och förbättringsledare), inom både den privata och offentliga sektorn. Du förutsätts ha grundkuns kaper i lean och van i rollen som ledare.

Kursupplägg

 • Kursen är webbaserad (Zoom) och vi ses 12 gånger à 2 timmar. Examinationstillfället är 3 timmar.
 • Föreläsarna är både forskare och praktiker, dels från KTH, dels det privata näringslivet. Vi tycker att dialog är viktigt under både föreläsningar och grupparbeten.
 • Träffarna innehåller normalt också en redovisning av uppgift från föregående tillfälle.
 • Stor vikt läggs vid dialog under både föreläsningsmoment och grupparbeten, bl.a. kopplade till hemuppgifter.
 • Boken LedarStegen av Bengt Savén (ISBN: 9789187817434) används för att hålla samman teoridelar och övningar.
 • Kurslitteratur bekostas av deltagaren.
 • Kursen examineras med diplom genom en rapport och muntlig redovisning. Närvaro krävs på minst 9 av 12 tillfällen.
 • Max antal deltagare 20 stycken.