Till innehåll på sidan

Lean Ledarskap

I dagens snabba förändringar i samhället, med utmaningar som pandemier, digitalisering och fokus på hållbarhet, ställs stora krav på ledare, chefer och projektledare. KTH Leancentrums kurs "Lean Ledarskap" är utvecklad för att koppla samman ledarskap med ett strukturerat förändrings- och förbättringsarbete baserat på Lean- och Agilt-tänkande.

Person i silhuett

Sagt om kursen

”Den absolut bästa och mest utmanande ledarskapsutbildningen som jag har gått! Suveräna kursledare, föreläsare och inte minst fantastiska och inspirerande kurskamrater!”

Högskolepoäng (hp): 7,5 hp

Språk: Svenska

Kursanordnare: KTH Leancentrum

Plats: KTH Södertälje

Kursupplägg

Träffar 2024

Träff 1: 4-5 september
Träff 2: 2-3 oktober
Träff 3: 16-17 oktober
Träff 4: 6-7 november
Träff 5: 20-21 november

Plats

KTH Södertälje,
Kvarnbergagatan 12

Kostnad

39 000 kr exkl. moms. Rabatt ges om ni är fler från samma företag/organisation.

Fika, lunch och kurslitteratur ingår.

Kurs-PM

KursPM Lean Ledarskap (pdf 299 kB)

Kursblad

Kursblad Lean Ledarskap (pdf 192 kB)

Teori och praktiska övningar varvas i kursen, med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste forskningen om lean, ledarskap och lean/agilt ledarskap. Mycket fokus läggs på träning och egen reflektion kring dessa frågor.

Kursen omfattar 10 dagar, fördelade på 5 kurstillfällen. Dessa innehåller föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, studiebesök och praktiska övningar, inklusive analys av såväl det egna ledarskapet som den egna verksamheten.

Du kommer att få hemuppgifter mellan kurstillfällena i syfte att fördjupa dina kunskaper om lean ledarskap. Uppgifterna utgår från din egen och din organisations arbete med utveckling av ledarskapet.

Vem kan söka?

Personer i arbetsledande befattning (chefer, projekt- och förbättringsledare), inom både den privata och offentliga sektorn.

Förkunskaper

Deltagarna förutsätts ha grundkunskaper i lean samt bör vara vana i rollen som ledare.

Kursens mål

Efter avslutad utbildning ska du kunna:

  • Diskutera och resonera kring modeller för Lean/Agilt ledarskap.
  • Analysera och utvärdera var din egen verksamhet/avdelning befinner sig utifrån ett lean ledarskapsperspektiv.
  • Förklara metoder som tillämpas inom lean/agilt ledarskap, föreslå de som är lämpliga för den egna verksamheten.
  • Utifrån resonemang kring leanprinciper formulera en vision och konkretisera den i en handlingsplan.

Examination och kursintyg

Kursen examineras dels genom deltagande vid kursmomenten, dels genom ett projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt. Godkänt på båda delarna krävs för att få godkänt på kursen.

Sagt om kursen

”En av de bästa utbildningar jag gått! Bäst för det jag lärt mig har jag direkt kunnat översätta till mitt vardagsarbete. Tack för detta!!! Kommer glädja många fler kommande deltagare.”
– Avdelningschef Malmö Stad

”Den absolut bästa och mest utmanande ledarskapsutbildningen som jag har gått! Suveräna kursledare, föreläsare och inte minst fantastiska och inspirerande kurskamrater!”
– Manager Plants på E.ON Energilösningar

”Tack för en fantastiskt inspirerande utbildning! En ära att få umgås med alla dessa fantastiska ledare/chefer och er lärare förstås. Jag är en mycket bättre ledare idag än jag var igår och än bättre imorgon, tack ännu en gång!”
– Verksamhetsutvecklare Keolis

”Gå gärna ihop med en kollega. Lycka till med en givande kurs!”
– Chef inom offentlig sektor

Betyg: 4,8 av 5 i utvärderingar