Till innehåll på sidan

Lean & Green

Fördjupa din kunskap i Lean genom att lägga till "Green Kaizen" i din verktygslåda. Under en fyra halvdagars kurs kommer du att få träna på ett miljöförbättringsverktyg som engagerar medarbetarna för att minska den egna arbetsplatsens miljöpåverkan. Detta verktyg bidrar även till att öka takten i förbättringsarbetet.

Glaskula

Högskolepoäng (hp): 1,5 hp

Språk: Svenska

Kursanordnare: KTH Leancentrum

Plats: Distansutbildning / digitalt

Kursstart:

Träffar 2024

Samtliga träffar är kl 13.00–17.00

Plats

Distansutbildning/digitalt

Kostnad

7 500 kr exkl. moms kursmaterial ingår. Rabatt ges om ni är fler från samma företag.

Kurs-PM

Kursblad

Kursbeskrivning

Vi har idag mindre än sju år på oss att klara 1,5 gradersmålet utifrån den CO2-budget som IPCC (FN:s klimatpanel) beräknat. Ny teknik och nya miljöinvesteringar är en viktig del i den samhällsomställning som behövs, men lika viktigt är det att ändra arbetssätt och beteende i vardagen och på arbetsplatsen för att minska miljöbelastningen. I denna kurs får du träning i ett miljöförbättringsverktyg som framgångsrikt testats på ett antal företag. Verktyget engagerar medarbetare och team att minska miljöpåverkan på den egna arbetsplatsen och bidrar också till att öka tempot i förbättringsarbetet.

Kursen har fyra huvudteman:

 1. Identifiera slöserier för att undvika risk för skada på människa och miljö
 2. Använda förbättringsmetodik för miljö- och resurseffektiviseringar
 3. Analysera och utveckla hållbara processer
 4. Att arbeta med visioner och mål för en långsiktig och hållbar utveckling

Slöseri är allt som inte är nödvändigt av energi, råmaterial, utrustning, komponenter, mark, utrymme och arbetstid, för att uppfylla kundens behov. Med ”gröna Lean-glasögon” så blir riskerna för skada på människa och miljö de mest onödiga och på sikt de dyraste slöserierna, inte minst för klimatet.

Lean & Green är en påbyggnadskurs i gröna lean-verktyg för dig som vill bygga och utveckla en hållbar organisation. Vi använder Green Performance Map, ett förbättringsverktyg för miljö- och resurseffektiviseringar som också hjälper till att hitta möjligheter för en mer cirkulär ekonomi.

Vem passar kursen för?

Personer i arbetsledande befattning, produktionsledare, miljöansvariga och leankoordinatorer.

Kursmål

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • Använda verktyget Green Performance Map för att identifiera miljöslöserier och engagera hela personalen i förbättringsarbetet.
 • Förstå hur arbetssättet skulle kunna implementeras i din organisation
 • Integrera miljöförbättringsarbete i det dagliga arbetet med lean

Kursupplägg

Kursen omfattar 4 digitala halvdagar plus hemarbete. Dessa innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar, inklusive hållbarhetsanalys av en process inom den egna verksamheten. Du kommer att få en hemuppgift mellan kursdagarna i syfte att fördjupa dina kunskaper om Lean & Green. Uppgiften utgår från din egen och din organisations arbete med hållbar utveckling.

Kursen genomförs av KTH Leancentrum i Södertälje. Föreläsarna är forskare och praktiker från KTH och RISE IVF.

Du kommer bland annat att lära dig:

 • Att se ”green” som en del i lean
 • Att identifiera miljöslöserier på arbetsplatsen
 • Att använda verktyget ”Green Performance Map”

Citat från användare av miljöförbättringsverktyget

”Med Green Kaizen har jag sett engagemang skapas hos medarbetare och många miljö-förbättringar identifieras.”

Karin Boström, Environmental Engineer och projektledare Green Accelerator, Scania CV AB

Betyg: 6,7 av 7 i utvärderingar

Vad är din främsta lärdom från kursen?

 1. Lärdomen kring GPM och hur lättförståeligt verktyget är.
 2. Att tillsammans med enkla medel (GPM) och rätt ledarskap kan skapa bra gröna förbättringar.
 3. Att få ett verktyg som fungerar. Och ett sätt att visa hur man kan göra istället för att bara säga att det ska göras.
 4. Hur vi ska tänka när vi prioriterar miljöaspekter.
 5. Delen kring hur man sprider information i verksamheten och bygger en kultur kring gröna förbättringar.
 6. Vikten av att jobba i team och de breda perspektiven.
 7. Hur man kan involvera människor i förbättringsarbetet direkt kopplat till det egna arbetet (skapa förståelse kring slöserier, arbetsmiljö osv).
 8. Det måste inte vara stort, dyrt och krångligt. Många förbättringar i vardagen finns där att upptäcka med rätt glasögon.