Till innehåll på sidan

Kurser

Leancentrum ger kurser för yrkesverksamma, organisationer och företag som vill utveckla sig kring teman som systematiskt förbättringsarbete och ledarskap. Vi erbjuder både grundkurser och branschspecifika fördjupningskurser inom Lean/Agile, där vi varvar teori med praktik och olika övningar. Kurserna utformas i nära samarbete med uppdragsgivaren och våra lärare har gedigen erfarenhet av både forskning och arbete inom industri.

Lean Produktion

Kursen ger en helhetsbild över begreppet ”Lean produktion” och en bredare och djupare studie av hur verksamheten bedrivs hos företag med en Lean affärsstrategi.

Person i silhuett

Lean Ledarskap

KTH Leancentrums kurs har utvecklats för att koppla samman ledarskap med ett strukturerat förändrings- och förbättringsarbete enligt Lean och Agilt tänkande.

Grupp människor på en kulle

Hållbart ledarskap med lean

Hur leder man i tider med snabba förändringar? Och vad kan ett gott ledarskap bidra med? I den här webbaserade kursen får du möjlighet att diskutera och bli inspirerad.

Glaskula

Lean & Green

Fyra halvdagar där du får träning i ett miljöförbättringsverktyg som engagerar medarbetare att minska miljöpåverkan på arbetsplatsen. Det bidrar också till att öka tempot i förbättringsarbetet.

Personer som pekar på jordglob

Hållbarhet i praktiken

Vill du ha verktyg för att införa nya arbetssätt i din organisation? Denna praktiskt upplagda kurs ger dig kunskap om hur du kan stötta din verksamhet att bli mer hållbar.

Sustainable Transport Systems

Kursen är beställd och levererad för medarbetare på Scania för att sprida kunskap kring hållbarhet och hur det kan hanteras i ett industriellt sammanhang. Kursen visar hur hållbarhetstänkande kan skapa värde för ett företag, dess kunder och samhället som helhet.