Till innehåll på sidan

Lean

Lean är en filosofi för verksamhetsstyrning som syftar till att eliminera slöseri och öka effektiviteten. Genom att fokusera på kundvärde, kontinuerlig förbättring och respekt för människor kan organisationer förbättra sin konkurrenskraft och skapa mer värde för sina intressenter. Lean har sina rötter inom tillverkningsindustrin men har sedan spridit sig till andra branscher och verksamheter.

Lean är en filosofi och metod som utvecklades av japanska företag på 1950-talet och som sedan dess har spridit sig över hela världen. Lean syftar till att öka effektiviteten, minska slöseri och förbättra kvaliteten i verksamheter genom att fokusera på att eliminera alla aktiviteter som inte tillför värde för kunden.

En central del av Lean är att arbeta med kontinuerliga förbättringar, där alla medarbetare involveras i att identifiera och åtgärda problem och ineffektiviteter i verksamheten. Detta sker genom systematiska metoder som PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och värdeflödesanalys, där man analyserar hela processen från råmaterial till färdig produkt eller tjänst för att hitta bottlenecks och ineffektiviteter.

Lean handlar också om att skapa en kultur av respekt för människor och ständigt lärande, där alla medarbetare ges möjlighet att utvecklas och bidra till förbättringar. Genom att använda Lean som strategi för att stärka konkurrenskraften kan företag och organisationer bli mer hållbara och effektiva, samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö förbättras.

Ett exempel på hur Lean kan tillämpas är trampbilsfabriken, där man bygger trampbilar på ett Lean-sätt genom att involvera alla medarbetare i förbättringsarbetet och skapa en kultur av ständig förbättring. Ett annat exempel är Leanspel, som är en pedagogisk metod för att lära sig och öva Lean-principer på ett praktiskt och engagerande sätt.

För att lyckas med Lean är det viktigt att ha en strategisk plan och en tydlig ledarskapsstruktur som stödjer och driver förändringen. Verksamhetsutveckling och förändringsledning är också centrala delar för att implementera Lean på ett hållbart sätt och skapa en förbättringskultur som varar över tid.

Kurser som erbjuds av KTH Leancentrum med fokus på lean är Lean Produktion , Lean Ledarskap , Lean and Green  och Hållbart ledarskap med lean .

Tillhör: Leancentrum
Senast ändrad: 2023-04-12