Till innehåll på sidan

Ledningsgrupp och styrelse

Centrets organisation består av en ledningsgrupp, en styrelse samt ett programråd. Styrelsen består av representanter från centrets partners, Trafikverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Swedavia och KTH.

Nedan finner du kontaktuppgifter till ledningsgruppen och styrelsen.

Ledningsgruppen

Biträdande föreståndare och ordf i beredningsgrupper

Styrelsen

Styrelseledamöter

Johan Holmér, Strategisk planerare, Trafikverket (Tidigare Ordf i CSA)

Marie Hankanen, sakkunnig miljö, Transportstyrelsen

Gunnar Olsson, Head of innovation, LFV

Lars Davidsson, Professor Fluid Dynamics, Chalmers

Anna Björklund, Professor Miljöstrategisk forskning, KTH, ABE-skolan

Per Lundqvist, Professor Energiteknik, KTH, ITM-skolan, Vice-rektor för hållbar utveckling

Programrådet

Johan Arnqvist, Uppsala universitet

Henrik Ekstrand, Chalmers

Jens Forssén, Chalmers

Tomas Grönstedt, Chalmers

Lisa Johansson, Naturvårdsverket

Bengt Moberg, Vernamack AB

Lena Mårtensson, KTH

Anette Näs, Swedavia

Valentin Ploishchuk, Linköpings universitet

Tatiana Polishchuk, Linköpings universitet

Bo Redeborn

Jonas Åkerman, KTH

Ulf Olofsson, KTH

Tillhör: Centrum för Hållbar Luftfart
Senast ändrad: 2021-11-09