Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om CSA

Centrum för hållbar luftfart är en forskningssatsning som genomförs i samverkan mellan KTH och Trafikverket. Syftet är att centret ska hjälpa till att skapa svensk världsledande forskning kring styrning och drift av luftfarten med hänsyn till miljön, särskilt buller.

Luftfartens planering, styrning och drift måste utformas, förnyas och förbättras for att möta såväl dagens som morgondagens utmaningar särskilt på miljösidan. Syftet med det nya centret är att skapa en svensk världsledande forskning kring styrning och drift av luftfarten med hänsyn till miljön, särskilt buller.

För att åstadkomma en relevant, innovativ och implementerbar forskning och utveckling inom luftfarten behöver akademi, institut, branschföretag och myndighet samverka. Genom att etablera ett gemensamt center skapas förutsättningar för en fokusering och kraftsamling inom området luftfart i linje med samhällets och branschens mål. I centret skall parterna i samverkan komma överens om gemensam målbild, inriktning, prioritering och finansiering av forsknings- och innovationsinsatser (FOI). De ska vidare identifiera behovet av utbildningsinsatser for den framtida kompetensförsorjningen.

Syftet med centret är att med gemensamma krafter utveckla branschens och samhällets förmaga att möta nutida och framtida krav på att uppnå en hållbar samt effektiv luftfart och samtidigt stärka relevanta delar av svensk luftfartbransch.

Medialänkar

Den 27 december 2015 sände Sveriges Radio Vetenskapsvärldens Veckomagasinen intervju med föreståndare Mats Åbom som handlade om centret, se 30:43 in i denna länk .

Våra samarbetspartners

KTH:s logotyp
Svedavias logotyp
Transportverkets logotyp
Trafikverkets logotyp
lfv logotyp