Till innehåll på sidan

Särskilda forskningssatsningar

Vid KTH bedrivs en stor del av forskningen i samarbete med samhälle, näringsliv och andra lärosäten. Det finns flera möjliga former för samarbete, bland annat inom centra, strategiska forskningsområden och EIT-KICar.

Ett centrum kan vara knutet till en viss skola vid KTH, men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle.

KTH har den ledande rollen inom fem så kallade strategiska forskningsområden; informations- och kommunikationsteknologi (ICT), molekylär biovetenskap, transport, produktion och e-vetenskap. Bland övriga områdena har KTH en stor roll inom energi.

KTH tillhör fem konsortier inom det prestigefyllda EU-samarbetet European Institute of Technology (EIT) som ska stärka Europas konkurrenskraft genom att leda innovationer inom strategiska områden. KTH medverkar i EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Health. EIT Raw Materials och EIT Urban Mobility.

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-11-11