Till innehåll på sidan

Forskningssamverkan

En stor del av KTH:s forskning utförs i samarbete med samhälle, näringsliv och andra lärosäten. Det finns många möjliga former för samverkan, bland annat genom våra centra, plattformar, strategiska forskningsområden och EIT-KIC:ar.

Centrumbildningar

Ett centrum kan vara knutet till en viss skola vid KTH, men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle.

Lista över KTH:s centrum

Strategiska forskningsområden

KTH har den ledande rollen inom fem så kallade strategiska forskningsområden (SFO):

 • IT och mobil kommunikation
 • Molekylär biovetenskap
 • Transport
 • Produktion
 • E-vetenskap

Bland övriga områdena har KTH en stor roll inom energi.

Läs om de strategiska forskningsområdena

Plattformar

På KTH finns sex så kallade forskningsplattformar. Plattformarna representerar prioriterade områden och fungerar som en plats för KTH-forskre, oavsett organisatorisk tillhörighet, att samarbeta med privata och offentliga organisationer för att lösa framtidens utmaningar. Dessa är:

 • Digitalisering
 • Energi
 • Industriell transformation
 • Life Science
 • Material
 • Transport

Läs om plattformarna

Forskningsinfrastrukturer

KTH är huvudman för eller partner i tolv nationella forskningsinfrastrukturer. Det finns också elva etablerade infrastrukturer inom KTH, och ett antal övriga miljöer och testbäddar. 

European Institute of Technology

KTH tillhör fem konsortier inom det prestigefyllda EU-samarbetet European Institute of Technology (EIT). EIT ska stärka Europas konkurrenskraft genom att leda innovationer inom strategiska områden. KTH medverkar i:

 • EIT Digital
 • EIT InnoEnergy
 • EIT Health
 • EIT Raw Materials
 • EIT Urban Mobility

Läs om KTH:s EIT-program

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2022-05-18