Särskilda forskningssatsningar

Vid KTH bedrivs en stor del av forskningen i samarbete med samhälle, näringsliv och andra lärosäten. Det finns flera möjliga former för samarbete, bland annat inom centra, strategiska forskningsområden och EIT-KICar.

Ett centrum kan vara knutet till en viss skola vid KTH, men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle.

KTH har den ledande rollen inom fem så kallade strategiska forskningsområden; informations- och kommunikationsteknologi (ICT), molekylär biovetenskap, transport, produktion och e-vetenskap. Bland de övriga områdena har KTH fått särskilt stor roll inom energi.

KTH tillhör också fyra av fem konsortier inom det prestigefyllda EU-samarbetet European Institute of Technology (EIT) som ska göra Europa till global ledare för innovationer. KTH medverkar inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT Digital) och energi (InnoEnergy), Hälsa (Health) och material (Raw Materials).

Innehållsansvarig:Kommunikationsavdelningen
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2016-12-05