Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning i samverkan

En stor del av KTH:s forskning utförs i samarbete med samhälle, näringsliv och andra lärosäten. Det finns många möjliga former för samverkan, bland annat genom centrum, plattformar och strategiska forskningsområden.

Centrumbildningar

Ett centrum är ofta knutet till en viss skola vid KTH, men bedriver självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle.

Översikt av KTH:s centrum

Strategiska forskningsområden

KTH har den ledande rollen inom fem strategiska forskningsområden (SFO):

 • IT och mobil kommunikation
 • Molekylär biovetenskap
 • Transport
 • Produktion
 • E-vetenskap

Bland övriga områdena har KTH en stor roll inom energi.

Strategiska forskningsområden där KTH är involverat

Forskningsplattformar

På KTH finns forskningsplattformar som representerar prioriterade områden och fungerar som en plats för KTH-forskre, oavsett organisatorisk tillhörighet, att samarbeta med privata och offentliga organisationer för att lösa framtidens utmaningar. De sex plattformarna är:

 • Digitalisering
 • Energi
 • Industriell transformation
 • Life Science
 • Material
 • Transport

Plattformarnas webbplats

Forskningsinfrastrukturer

KTH är huvudman för eller partner i 19 nationella forskningsinfrastrukturer. Det finns också 12 etablerade infrastrukturer inom KTH, och ett antal övriga miljöer och testbäddar. 

European Institute of Technology

KTH tillhör fem konsortier inom det prestigefyllda EU-samarbetet European Institute of Technology (EIT). EIT ska stärka Europas konkurrenskraft genom att leda innovationer inom strategiska områden. KTH medverkar i:

 • EIT Digital
 • EIT InnoEnergy
 • EIT Health
 • EIT Raw Materials
 • EIT Urban Mobility

KTH:s deltagande i EIT-program