Gränsöverskridande forskning

Vidden i KTH:s forskning kräver variation i fokus, förhållningssätt och formering. Vi strävar efter att skapa en öppen atmosfär och bryta ner traditionella barriärer mellan ämnesdiscipliner. Grundläggande och tillämpad forskning utförs parallellt, och detsamma gäller för multidisciplinär och ämnesinriktad forskning.

Utifrån den forskning vi är extra starka inom har KTH utformat fem fokusområden. Dessa fungerar som plattformar för tvärvetenskaplig forskning.

Till sidans topp