Till innehåll på sidan

Plattformar för tvärvetenskaplig forskning

Vidden i KTH:s forskning kräver variation i fokus, förhållningssätt och formering. Vi strävar efter att skapa en öppen atmosfär och bryta ner traditionella barriärer mellan ämnesdiscipliner. Grundläggande och tillämpad forskning utförs parallellt, och detsamma gäller för multidisciplinär och ämnesinriktad forskning. Utifrån den forskning vi är extra starka inom har KTH utformat fokusområden vilka fungerar som plattformar för tvärvetenskaplig forskning.

Forskningsplattformar

Plattformskalender

Fler kalenderhändelser
Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-03-11