Till innehåll på sidan

Handbok för snabbare omställning

Porträtt på forskare
Frauke Urban, redaktör för en ny handbok om klimatkrisen, vill se en klimatpolitik som går i takt med klimatvetenskapen. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2024-02-06

Teknik finns för att ta itu med klimatkrisen, men den politiska viljan släpar efter. Det är ett av budskapen i nya handboken Climate Change and Technology om en av vår tids stora ödesfrågor, skriven av ett 60-tal forskare. Frauke Urban, redaktör och professor i industriell ekonomi på KTH, hoppas att inspirera till nya lösningar.

I handboken undersöks vilken roll tekniken spelar i olika nyckelsektorer för att göra samhället mer hållbart. Många av författarna efterlyser en större politisk vilja att genomföra de tekniska, politiska och ekonomiska åtgärder som finns i större skala, och därmed hantera klimatförändringar både nationellt och globalt.

Fortfarande finns det en bristande överensstämmelse mellan klimatvetenskap och klimatpolitik, konstaterar Frauke Urban .

– Nuvarande klimatpolitik når inte Parisavtalets mål om att begränsa den globala temperaturökningen. Ändå har många länder infört mål för nettonollutsläpp. Men då måste klimatpolitiken också bli ambitiösare och faktiskt leverera utsläppsminskningar förr snarare än senare.

Vilken är den viktigaste åtgärden att börja med?
– I Sverige har transport- och industrisektorerna fortfarande höga utsläpp. På global nivå måste energisektorn övergå från fossila bränslen till koldioxidsnål energi för att minska utsläppen. Så den viktigaste åtgärden är en minskning av utsläppen från sektorer med de högsta utsläppen.

Hur bråttom är det?
– Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport måste de globala utsläppen nå sin topp runt år 2025 och en minskning med ungefär 70 procent behöver uppnås till år 2050 för att hålla sig under 2-gradersmålet.

Boken, Handbook on Climate Change and Technology, har ett brett anslag och bygger på både tekniska och samhällsvetenskapliga analyser.

– De flesta andra vetenskapliga böcker i klimatfrågan är ganska smala och fokuserar på en del, inte hela systemperspektivet, säger Frauke Urban.

Fokus ligger på de senaste tekniska innovationerna för att såväl begränsa klimatförändringarna som att anpassa samhället till klimatets konsekvenser. Ekonomiska, politiska och sociologiska perspektiv tas även upp, i syfte att undersöka hur modern teknik kan bidra till en omställning som är både effektiv som socialt rättvis.

Responsen har varit positiv med goda recensioner från internationella forskare inom hållbarhetsomställningar. Klimatminister Romina Pourmokhtari fick ett exemplar av boken i samband med lanseringen nyligen på KTH.

Handboken vänder sig till både akademiker, studenter, företag och beslutsfattare. Forskarna, varav tio från KTH, bidrar med expertkunskap inom områden som klimatförändringar, energi, industri, hållbarhet och miljöreglering.

Text: Christer Gummeson

Handbook on Climate Change and Technology är redigerad av Frauke Urban (KTH) och Johan Nordensvärd (KTH/LiU) och publicerad av Edward Elgar Publishing. Bokens 32 kapitel är skrivna av cirka 60 författare från forskningsinstitutioner och universitet i europeiska länder som Sverige, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna, samt Australien och USA.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-02-06