Till innehåll på sidan

Nyheter från KTH

Stockholm i fokus

Hur ser framtidens hållbara stad ut? Vilken del har forskare och studenter vid KTH i stadens utveckling? Den här artikelserien ger exempel på hur forskning och utbildning från Sveriges största tekniska universitet kommer till nytta i Stockholm och i världen.

Ansiktsbilder på Igor Shparlinski, Klara Courteaut, Scott Mason och Michael Stillman

Wallenbergsstiftelsen matematiksatsar

Fyra av anslagen i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram går till KTH-forskare. Två yngre forskare får finansiering för postdoktorala tjänster och två internationella forskare får anslag till gästprofessurer.

En grävskopa utanför ett förstört hus.

Satsning på grön återuppbyggnad

Genom en ny EU-satsning ska Ukrainas förstörda städer kunna byggas upp igen på ett hållbart sätt.
– Det är fantastiskt att som forskare kunna bidra och det inger hopp att tänka framtid och grön återuppbyggnad, säger Olga Kordas, lektor på KTH som koordinerar satsningen.

Kokosnötter och citron på bänken, och två personer står i bakgrunden.
Peter Olsén och Céline Montanari, forskare vid avdelningen Biokomposit, har utvecklat ett termiskt batteri med komponenter från citron, kokosnöt och en träkomposit. (Foto: David Callahan)

Ny innovation: transparent batteri av trä, citron och kokos

KTH-forskare har tillverkat ett genomskinligt, termiskt batteri som består av tre naturliga beståndsdelar, och som kan lagra värme och kyla. För närvarande kan hundra kilo av materialet spara cirka 2,...

Läs artikeln
Porträtt på forskare.
Med ökad tillgång till data om patienters hälsotillstånd kan forskare skapa nya medicinska behandlingar, säger Sebastiaan Meijer, som forskar inom vårdlogistik. (Foto: Sabina Fabrizi)

Delad hälsodata ska förbättra vården

Hallå där Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik, som gett input till en färsk statlig utredning om hur data om patienters sjukdomar och hälsotillstånd bör hanteras. På vilket sätt är detta en an...

Läs artikeln
ett glas fylls med vatten från en kökskran
Förr handlade vattenrening främst om att skydda miljön från föroreningar. Idag renas havs- regn- och avloppsvatten till dricksvatten, och alla delar av avloppsvattnet ska återanvändas. Vid pilot- och demonstrationsanläggningen för vatten i Loudden testas och utvecklas nya lösningar för en cirkulär vattenhantering. (Foto: Mostphotos)

"Allt vatten i samhället måste snurra runt mycket mer"

Samhällets krav på vattenrening ökar. Idag ska reningsverkens processer både skydda miljön mot föroreningar och återvinna alla delar av spillvattnet. – Kraven skärps successivt på grund av vattenbri...

Läs artikeln

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med KTH? Letar du efter forskning inom ett specifikt ämne? Här hittar du verktyg, kontaktuppgifter och expertlistor.

Foto Erik Ottoson Trovalla / Nordiska museet

Nya digitala plattformar kräver nytt tänk kring avfallshantering

Avfallshanteringstjänster som är baserade på crowdsourcing flyttar de juridiska och etiska gränserna för vem som ska ta hand om vårt avfall.

Läs artikeln

Prisad forskning ska utveckla framtidens energimarknader

Maximera social välfärd och integrera förnybara energikällor i energisystemet. Det är vad två metoder med primärt fokus på att beräkna kapacitet och underlätta gränsöverskridande integration av elhand...

Läs artikeln
Emre Iseri i labbet

Minskad användning av antibiotika med digitala mätstickor

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot global hälsa idag, men vi behandlar fortfarande många infektioner med antibiotika – urinvägsinfektioner är en av de vanligaste. En digital mätsticka...

Läs artikeln

Mer från forskarnas anslagstavla