Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Prisbelönt broprojekt har implementerats i offentlig miljö

Bifrost implementerad i Tranemo kommun.
Bifrost träbro på plats i Uddebo, Tranemo kommun
Publicerad 2024-06-18

Inom nordisk mytologi är Bifrost en bro, eller regnbåge, som leder från Midgård, där människorna lever, upp till himlen där gudarna bor. Idag är det namnet på ett prisbelönt, implementerat brokoncept med återvinning och hållbarhet i fokus.

Den byggda miljön behöver hållbara lösningar. En möjlighet är att bygga mindre och bevara det vi redan har. Men när vi behöver bygga, bör det ske på ett mindre resurskrävande sätt. Ett exempel är att använda förnybara material, t.ex. trä som är en huvudsaklig bärande struktur i lättviktsbroar. Detta kräver dock noggrann planering, detaljutformning och utförande. Det var den utmaningen som det vinnande brokonceptet Bifrost tog sig an för två år sedan.

Lättviktsbron vinner innovationstävling

Bifrost
Bifrost

Idén om en bro med särskilda egenskaper, - lättviktig och dessutom enkel att montera och demontera - väcktes av Roberto Crocetti, adjungerad professor på KTH och grundare av TBS, Timber Bridge Specialists. När möjligheten att delta i det strategiska innovationsprogrammet InfraSwedens tävling för att konstruera lättare gång- och cykelbroar dök upp för två år sedan var det självklart att ansöka med idén.

För sin projekansökan bildade Crocetti ett team bestående av KTH, TBS, Funkia, Gaia Arkitektur och Stockholms stad. Tillsammans förfinade de den ursprungliga bro-idén som resulterade i konceptet Bifrost, som vann tävlingen.

Bifrostkonstruktion

KTH förädlar idén för implementering

Vinsten för Bifrost innebar möjligheten att även söka projektbidrag från InfraSweden för att förädla idén. Bidraget beviljades och banade väg för att man på KTH kunde vidarestudera några av konceptets inovativa delar ur ett tekniskt och arkitektoniskt perspektiv. Inom ramen för ett kursprojekt och två examensarbeten utvecklades "gångjärnsbeslaget" och farbana med trapetskorrugerad plåt. Delar som skulle vara viktiga komponenter för verklig implementering av bron i det offentliga rummet.

Sedan i våras står en färdig bro projekterad enligt Bifrostkonceptet i Uddebo, Tranemo kommun. Planer för vidareutveckling av konceptet pågår.

"Efter innovationstävlingen fick vi i uppdrag att designa, leverera material och övervaka monteringen av en riktig träbro i Uddebo i början av 2024. Det har varit en snabb leverans från den första idén till förverkligandet av konceptet", säger Daniel Honfi, byggnadsingenjör på TBS Timber Bridge Specialists och ledare för innovationsprojektet."

Text: Johanna Bernhardtz

Läs mer om projektet

Konceptet Bifrost

Brokonceptet är utvecklat för att passa olika kontexter och kan, tack vare en mängd olika spännvidder, lätt anpassas till platsspecifika behov. Det är en gång- och cykelbro, volymmässigt konstruerad till över 90% i naturens lättaste konstruktionsmaterial, trä. Dess relativa lätthet gör även angörningen mer flexibel. Projektgruppen har fokuserats på att minimera materialanvändning och möjligheten till återbruk. Varje element kan därför enkelt bytas ut utan att bron behöver demonteras. 

Sedan våren 2024 står en färdigimplementerad lättviktsbro på plats i Uddebo, Tranemo kommun.
Här kan du se en kortfilm om montaget  och ta del av detaljerna i brokonceptet .

Projektpartners

KTH Institutionen för Byggvetenskap , Timber Bridge Specialists , Stockholms stad Trafikkontoret , Gaia Arkitektur , och Funkia .

Innovationsprojektet

Innovationstävlingen InfraLIGHTER Awards  utfärdades av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden  i samarbete med systerprogrammet LIGHTer 2022. Projektbidraget från InfraSweden om 500 000 kr bidrog till möjligheten att finansiera ett kursprojekt, två examensarbete och ett doktorandprojekt vid KTH, inom vilka man kunde vidarestudera några av konceptets innovativa delar.

Läs mer om de två examensprojekten: Novel steel hinge connection for pedestrian timber bridges: Novel steel hinge connection for pedestrian timber bridges  och Hybrid bridge deck of timber and corrugated steel plates.

Läs juryns motivering  och se en film  där projektet presenteras.