Till innehåll på sidan

Experter vid KTH: Artificiell intelligens

Här hittar du som är journalist tips på experter vid KTH som forskar om artificiell intelligens och dess olika områden.

Hedvig Kjellström, professor på avdelningen för Robotik, perception och lärande. Forskar
bland annat om datorseende, robotik och maskininlärning. Mer specifikt handlar det om
studier av människans estetiska kroppsliga uttryck, t.ex. i musik och dans, modellering och
tolkning av människans kommunikativa beteende samt förståelse av djurs beteende och upplevelser.
Profil: Hedvig Kjellström profilsida
Telefon: 08 - 790 69 06
E-post: hedvig@kth.se
Område: datorseende, robotik, maskininlärning, demens, sjukdomar, mänskligt beteende, musik

Jonas Beskow, professor i talkommunikation med inriktning mot multimodala människolika system. Verksam vid avdelningen Tal, musik och hörsel på KTH. Hans huvudsakliga expertområden är talteknologi, social robotik och generativa modeller för mänskligt tal och rörelse.
Profil: Jonas Beskow profilsida
Telefon: 08 - 790 89 65
E-post: beskow@kth.se
Område: robotik, talteknologi, talkommunikation

Gabriel Skantze, professor i talkommunikation och språkteknologi. I sin forskning studerar han mänsklig kommunikation och utvecklar AI-modeller som gör det möjligt för datorer och robotar att föra samtal ansikte mot ansikte med människor. En av forskarna bakom roboten Furhat.
Profil: Gabriel Skantzes profilsida
Telefon: 08 - 790 78 74
E-post: skantze@kth.se
Område: språkteknologi, mänsklig kommunikation, artificiell intelligens, maskininlärning, fonetik, lingvistik.

Ricardo Vinuesa, universitetslektor. Forskar om hur artificiell intelligens kan användas för att utveckla ett mer hållbart flygresande och för att hantera samhällets nuvarande och framtida hållbarhetsutmaningar.
Profil: Ricardo Vinuesa profilsida
Telefon: 08 - 790 71 52
E-post: rvinuesa@mech.kth.se
Område: maskininlärning, djupinlärning, djup förstärkningsinlärning, datorseende, strömningsmekanik, hållbarhet.

Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande på KTH. Har bland annat
forskat om datavetenskapens didaktik sedan 1980-talet och är aktuell med
forskning inom datalogiskt tänkande, AI och maskininlärning med fokus på bland
annat högskola/universitet. Genom sin forskning vill han bidra till strategisk
utveckling av civilingenjörsutbildning och lärarutbildning i ett brett perspektiv.
Profil: Arnold Pears profilsida
Telefon: 070 - 087 70 40
E-post: pears@kth.se
Område: artificiell intelligens, civilingenjörsutbildning, lärande.

Martin Monperrus, professor i mjukvaruteknik vid KTH. Hans forskning befinner sig inom området mjukvaruteknik med fokus på automatisk programreparation, AI på kod och programhärdning.
Profil: Martin Monperrus profilsida
Telefon: 08 - 790 65 40
E-post: monperrus@kth.se
Område: mjukvaruteknik, mjukvarukod, artificiell intelligens

Olov Andersson, biträdande lektor på KTH. Forskar bland annat om hur man nyttjar AI för att göra fordon, robotar och andra system mer autonoma.
Profil: Olov Andersson profilsida
Telefon: 08 - 790 60 00
E-post: olovand@kth.se
Område: AI för självkörande fordon, drönare, robotar. Embodied AI - hur kan man
förkroppsliga AI för att lösa problem i fysiska världen.

Bobby Lee Townsend Sturm JR, docent i datavetenskap vid KTH. Har arbetat med och forskat om hur artificiell intelligens kan skapa folkmusik. Han är huvudforskare (PI) i ERC-projektet MUSAiC: Music at the Frontiers of Artificial Creativity and Criticism.
Profil: Bobby Lee Townsend Sturm JR:s profilsida
E-post: bobs@kth.se
Telefon: 08 - 790 60 00
Område: Folkmusik, Artificiell intelligens, maskininlärning, etik, känslor, musik, datavetenskap

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-02-19