Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Experter vid KTH: Energi

Här hittar du som är journalist tips på experter vid KTH som forskar om energi och dess olika områden.

Lars Nordström

Professor i IT-system

Professor i IT-system för elkraftsstyrning på KTH. På meritlistan finns expert på smarta elnät för EU-kommissionens räkning.

Område: smarta elnät, styrsystem för elnät, ICT, energilager, elbilar
Profil: Lars Nordströms profilsida
Telefon: 08 - 790 68 30
E-post: larsno@kth.se

Pär Olsson

Professor i fysik

Professor i fysik och expert på kärnenergiteknik med fokus på materialfrågor. Huvudsakliga forskningsområden är materialutveckling, bränsleutveckling och strålskador på material.

Område: nästa generations kärnkraftsreaktorer, små modulära reaktorer, material för kärnteknik och extrema miljöer.
Profil: Pär Olssons profilsida
Telefon: 073 - 765 05 38
E-post: polsson@kth.se

Carina Lagergren

Professor i kemiteknik

Professor i kemiteknik med inriktning mot elektrokemiska strömkällor.

Område: bränsleceller, energilagring, elektrolys
Profil: Carina Lagergrens profilsida
Telefon: 08 - 790 65 07
E-post: carinal@kth.se

Göran Lindbergh

Professor i elektrokemi

Föreståndare för forskningscenter kring produktion, användning och lagring av vätgas.

Område: bränsleceller, batterier, elektrokemi
Profil: Göran Lindberghs profilsida
Telefon: 08 - 790 81 43
E-post: gnli@kth.se

Lina Bertling Tjernberg

Professor i elkraftnät

Lina har bland annat deltagit i regeringens nationella råd för smarta elnät.

Område: omställning av energisystemet, smarta elnät
Profil: Lina Bertling Tjernbergs profilsida
Telefon: 08 - 790 90 45
E-post: linab@kth.se

Sonja Berlijn

Professor i hållbara integrerade energisystem

Tidigare forskningsdirektör på norska Statnett, motsvarande Svenska Kraftnät.

Område: digitaliserade elsystem, innovation, sektorintegrering, dekarbonisering (CO2 reduction, decarbonisation), förnybara energisystem
Profil: Sonja Berlijns profilsida
Telefon: 08 - 790 43 05
E-post:  berlijn@kth.se

Janne Wallenius

Professor i reaktorfysik

Expert på att utvinna mer energi ur redan använt kärnbränsle. Huvudsakligt forskningsområden är design och säkerhetsanalys av blykylda reaktorsystem.

Område: nästa generations kärnkraftsreaktorer, blykylda reaktorer, små modulära reaktorer
Profil: Janne Wallenius profilsida
Telefon: 073 - 765 05 15
E-post: janne@neutron.kth.se

Lennart Söder

Professor i elkraftsystem

Han har också bland annat arbetat med stabiliteten i elsystemet.

Område: vindkraft, elsystem, reglering av vattenkraft, elmarknad, elektriska fordon.
Profil: Lennart Söders profilsida
Telefon: 08 - 790 89 06
E-post: lsod@kth.se

Cecilia Katzeff

Docent i människa-datorinteraktion

Forskar om människans roll i smarta elnät och användning av digital teknik kopplad till hushållets energianvändning.

Område: smarta elnät, beteende, människa-datorinteraktion
Profil: Cecilia Katzeffs profilsida
Telefon: 08 - 790 88 13
E-post: ckatzeff@kth.se

Andrew Martin

Professor i energiteknik

Har bland annat koordinerat tre EU-projekt rörande forskningsinfrastruktur för bioenergi. Forskar om vattenrening, bland annat hur den kan göras energisnålare och billigare. Läkemedelsrester i avloppsvattnet är ett problem som han också arbetar med.

Område: biobränsle, membrandestillering, polygenerering, solenergi
Profil: Andrew Martins profilsida
Telefon: 08 - 790 74 73
E-post: andrew@energy.kth.se

Björn Palm

Professor i energiteknik

Leder avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik. Björn Palms forskning inom ämnesområdet har stort fokus på ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan av energiomvandlingar i byggd miljö. Ett speciellt fokus ligger på värmepumpar, kylanläggningar, köldmedier samt på värmeväxlare och värmeöverföring.

Område: energieffektivitet, termodynamik, kylteknik
Profil: Björn Palms profilsida
Telefon: 08 - 790 74 53
E-post: bpalm@energy.kth.se

Viktoria Martin

Professor i energiteknik

Bedriver forskning kring lagring av värme och kyla. Energilagring i olika typer av system som byggnader, industriella processer och fjärrenergisystem är något Viktoria Martin arbetar med.

Område: termokemi, materialvetenskap, energilagring
Profil: Viktoria Martins profilsida
Telefon: 08 - 790 74 84
E-post: viktoria.martin@energy.kth.se

Per Lundqvist

Professor i energiteknik

Har aktivt utvecklat delar av KTH:s utbildning inom området. Han har arbetat med KTH Live-in-Lab  där olika energilösningar testas i praktiken i ett studenthus och 2000-2006 satt han i FN:s klimatpanel.

Område: global uppvärmning, energiteknik
Profil: Per Lundqvist profilsida
Telefon: 08 - 790 74 52
E-post: perlund@kth.se

Per Högselius

Professor i teknikhistoria

Expert på energikriser, transnationella system och geopolitiska beroenden.

Område: Ryssland, Östersjön, geopolitik, energisystem
Profil: Per Högselius profilsida
Telefon: 08 - 790 85 15
E-post: perho@kth.se

Carlo Fischione

Professor

Forskar om att optimera och skapa Sakernas internet (Internet of Things). Arbetet inkluderar hur Sakernas internet ska tillämpas i och kopplas till energisystemet.

Område: trådlös teknik, Sakernas internet, distribuerad maskininlärning, optimeringsteori.
Profil: Carlo Fischiones profilsida
Telefon: 073 - 632 25 61
E-post: carlofi@kth.se

Christophe Duwig

Professor

Professor och vice föreståndare för KTH:s energiplattform . Forskar om återvinning av spillvärme och energieffektivitet i industri, negativa utsläpp/CO2-infångning, processsimulering och -uppskalning, digitalisering av kemiska och termodynamiska processer.

Område: gasreningsprocesser, spillvärmeåtervinning, energieffektivitet, tekniker för negativa utsläpp.
Profil: Christophe Duwigs profilsida  
Telefon: 073 - 765 22 62
E-post: duwig@kth.se