Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakt

KTH Energiplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom energiområdet på KTH. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare som stöds av en koordinator, en administratör och forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av KTH:s skolchefer med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejl

energyplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Lina Bertling Tjernberg
Lina Bertling Tjernberg
professor 087909045

Vice föreståndare

Plattformskoordinator

Marilyn Klarin
Marilyn Klarin
forskningsrådgivare 087908223

Plattformsadministratör

Styrgruppens ordförande

Annika Borgenstam
Annika Borgenstam
professor, vicerektor, vicerektor 087908396

Referensgrupp

Medlemmarna i referensgruppen  fungerar som ett rådgivande organ till Energiplattformen.