Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om plattformen

KTH Energiplattformen ska stötta och katalysera tvärvetenskaplig forskning på energiområdet. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för energiforskning.

Operativa uppdrag

Plattformens roll är att utveckla och ge KTH:s energiforskning nya möjligheter och innovation. Baserat på den höga kompetens som KTH-forskare har stödjer plattformen samarbeten som syftar till synergier och utveckling av tvärvetenskaplig forskning som gör det möjligt för KTH att bidra med en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart energisystem.

Organisation

Plattformens dagliga arbete leds av plattformsteamet . KTH:s Energiplattform leds av plattformarnas styrgrupp . Styrgruppen består av skolchefer och KTH:s vice rektor för forskning som ansvarar för KTH:s forskningsplattformar . Energiplattformen omfattar också flera forskargrupper  vid avdelningar i KTH:s skolorganisation och kompetenscentra  aktiva inom forskning  relaterad till energi.

Referensgrupp

Referensgruppen  fungerar som en rådgivande instans för Energiplattformen.