Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Energiforskning på KTH

Utvecklingen av hållbara energisystem är en av de största utmaningarna i världen. Forskning och utbildning vid KTH inom energivetenskap och teknik syftar till att få ny kunskap och att utveckla teknologier och system som möjliggör implementering av ett hållbart globalt energisystem med hänsyn till både naturresurser och miljö. Energiforskning bedrivs i ett antal KTH-skolor, program och specialiserade forskningscentra. I det här avsnittet presenteras dessa aktiviteter efter fokusområde.

Klimatförändringar och resursbrist

Studenter och forskare är engagerade i det globala innovationsarbetet för att ta fram nya lösningar som mildrar hotet om klimatförändringar och resursbrist. KTH:s energiforskning och innovation finns i olika discipliner, från nanoteknik till ekonomi.

Plattformens forsknings- och innovationsområden spänner från:

  • Nya kärnreaktorer till effektivare solceller
  • Smarta nät till effektiva värmepumpar
  • Biobränslen till batterier
  • Turbomaskiner till fusionsreaktorer

Den långsiktiga visionen är att utveckla energisystem som eliminerar bidraget till klimatförändringar och samtidigt skyddar ekosystemfunktioner och ger människor runt om i världen energi för sina grundläggande behov.

Ett sociotekniskt system

Medan forskning om ny teknik är kärnan i vår innovationsprocess studerar vi också de system som får dem att arbeta tillsammans i en global, marknadsbaserad ekonomi. Energisystemet beskrivs bäst som ett sociotekniskt system där olika aktörer och institutioner interagerar. Energisystemen bör inkludera primära energikällor, omvandlingsteknik, energianvändning och miljö- och socioekonomiska effekter av energisystemet.