Till innehåll på sidan

KTH Energiplattformen

KTH:s Energiplattform stöttar och katalyserar tvärvetenskaplig forskning på energiområdet. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för energiforskning.

En plattform för samverkan

För KTH-forskare

Fler nyheter, events och utlysningar för KTH-forskare finns på internwebben .

Energiforskning på KTH

KTH:s Energiplattform ansluter mer än 450 forskare i 30 forskargrupper  och fem forskningscentrum  i 17 forskningsområden  relaterade till energifrågor.

Aktuellt

Konferens

Framtidens kärnenergi 2023

9-10 oktober 2023

Välkommen att delta i konferensen Fransk-svenska forskningsdagarna med tema kärnenergi. Ämnen som kommer att diskuteras är kärnenergi, ny kärnenergi (SMR och EPR), förlängning av kärnkraftverkens livslängd, utbildning och kompetens inom kärnenergi, kärnteknisk innovation (AMR), icke-elektrisk användning av kärnenergi samt långsiktig hantering av kärnavfall.

Plattformsdag

Spara datumet för KTH Energy Dialogue 2023

30 november 2023

KTH Energy Dialogue är KTH Energiplattformens årliga konferens där akademiker samarbetar med industrin och beslutsfattare för att ta itu med utmaningar och visioner för en hållbar omvandling av urbana energisystem.

Kalender