Till innehåll på sidan

KTH Energiplattformen

KTH:s energiplattform stöttar och katalyserar tvärvetenskaplig forskning på energiområdet. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för energiforskning.

Energiforskning på KTH

Energiplattformen ansluter fler än 450 forskare i 30 forskargrupper  och fem forskningscentrum  i 17 forskningsområden  relaterade till energifrågor.

Energiplattformen stöttar och katalyserar tvärvetenskaplig forskning på energiområdet.

Se filmen i större format

Om plattformen

För KTH-forskare

Nyheter, evenemang och utlysningar för KTH-forskare finns på intranätet.

Aktuellt

Plattformsdag

KTH Energy Dialogue 2023: Energisäkerhet och motståndskraft

30 november 2023

Foto: Magnus Glans

KTH Energy Dialogue 2023 samlade återigen forskare, studenter och representanter för näringsliv och samhälle på Nymble. Årets tema var energisäkerhet och resiliens.