Till innehåll på sidan

Energiplattformen

KTH:s Energiplattform stöttar och katalyserar tvärvetenskaplig forskning på energiområdet. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för energiforskning.

Se film om vad plattformen erbjuder. 

För KTH-forskare

Fler nyheter, arrangemang och utlysningar endast för KTH-forskare finns på plattformens interna sidor .

KTH:s Energiplattform ansluter mer än 450 forskare i 30 forskningsgrupper  och fem kompetenscentrum  i 17 forskningsområden  relaterade till energifrågor.

Forskningsområden

Aktuellt

evenemang

Framtidens kompetens för ett uthålligt energisystem

5 december

Sverige/världen står inför en enorm tillväxt inom energisektorn för att möta omställningen för ett hållbart samhälle och energioberoende Europa. För detta behövs kompetens och samarbete. Välkomna på nätverksmöte som syftar till att låta industri, myndigheter och akademi mötas i dialogsamtal om energifrågan.