Till innehåll på sidan

Forskningsplattformar

KTH:s forskningsplattformar främjar tvärvetenskapligt samarbete som ger förutsättningar för ny, banbrytande kunskap som bidrar till att lösa framtidens utmaningar.

För KTH-forskare

Mer information enbart för KTH-forskare finns internt.

Aktuellt 

Kompetensdag

Framtidens kompetens för ett uthålligt energisystem

5 december

Sverige/världen står inför en enorm tillväxt inom energisektorn för att möta omställningen för ett hållbart samhälle och energioberoende Europa. För detta behövs kompetens och samarbete. Välkomna på nätverksmöte som syftar till att låta industri, myndigheter och akademi mötas i dialogsamtal om energifrågan.

Rapport från workshop

Autonoma transportsystem kan gynna både samhälle och klimat

I september 2022 genomfördes nätverkseventet ”Autonomous transportation – Challenge in digitalisation and solution to sustainability?” på KTH Campus. Tillsammans med forskare och representanter för näringsliv och myndigheter hölls presentationer och diskussioner om både utmaningar och möjligheter på området.

Se workshopen i efterhand, på engelska

Läs rapporten

Rapport från plattformsdag

KTH sätter matindustrin i fokus för hållbar omställning

Över 150 personer från akademi och näringsliv samlades på KTH i oktober 2022 för att diskutera livsmedelsindustrins omställning. Matindustrin står för en fjärdedel av koldioxidutsläppen och därmed inför en gigantisk omställning, från produktion, transporter till ändrade matvanor. Många deltagare reflekterade över hur viktigt det är att KTH nu tar initiativet och leder omställningen.

Kalender