Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Årets KTH Energy Dialogue fokuserar på energi- och cybersäkerhet för att stärka samhällets resiliens

Under KTH Energy Dialogue möts företrädare för akademi, näringsliv och politik för att dela kunskap och erfarenhet.
Publicerad 2023-10-24

Den 30 november är det dags för årets KTH Energy Dialogue, i år med temat energisäkerhet och resiliens. Under en välfylld halvdag i Nymble möts deltagare från akademi, näringsliv och politik för att dela kunskap och erfarenhet.

En kvinna med mörkt uppsatt hår och en röd kavaj.
Lina Bertling Tjernberg. Foto: Ateljé Uggla

– KTH Energy Dialogue har alla år haft tydliga teman i linje med omställningen av vårt energisystem. I år gör vi lite annorlunda med hänsyn till oron i vår omvärld och lyfter forskning och utveckling som kan bidra till en större säkerhet inom energiområdet och även stärka samhällets resiliens, säger Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH Energiplattform.

KTH Energy Dialogue 2023  inleds av en paneldiskussion som bär huvudtemat och består av Anders Wallinder, avdelningschef på Energimyndigheten , Charlotte Bergqvist, Cloudberry Clean Energy , Årets Kraftkvinna 2022, Maja Lundbäck, politisk sakkunnig, Sveriges vice statsminister samt energi- och näringsminister , Bo Wahlberg professor och föreståndare för WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program på KTH , samt Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH Energiplattform.

Nästkommande panel inleds av Pontus Johnson, professor och föreståndare för CDIS, Center for Cyber Defense and Information Security,  vid KTH. CDIS är ett nationellt centrum som utvecklar kunskap för att stärka Sveriges cyberförsvar och informationssäkerhet. Därefter följer en diskussion med Olga Kordas, universitetslektor vid KTH och programansvarig för Viable Cities , och Will Usher, universitetslektor i integrerad systemanalys för hållbar utveckling vid KTH.

– Undet dagen och särskilt i denna paneldiskussion vill vi lyfta de målkonflikter som finns i energiomställningen, bland annat mellan säkerhet, hållbar utveckling och öppen källkod, säger Lina Bertling Tjernberg.

Efter en paus för nätverkande och posterutställning följer så dagens tredje panel som rymmer exempel på forskning inom banbrytande teknologier. Panelen rymmer Egor Babaev, professor i teoretisk fysik vid KTH med framgång inom supraledande material , Liubov Belova, professor i experimentell nanovetenskap vid KTH som bland annat tagit fram en ny tillverkningsmetod för solceller , Ute Cappel, tidigare vid KTH och nu universitetslektor vid Uppsala universitet knuten till WISE, Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability , samt Janne Wallenius,professor i kärnenergiteknik på KTH och CTO på företaget Blykalla .

Den sista panelen för dagen kommer att tala om värme- och solenergi i relation till ett hållbart samhälle. Här delas scenen av Jonas Anund Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab . Fabian Levihn, forskare vid KTH och ansvarig för forskning och utveckling vid Stockholm Exergi , samt Rafael Eduardo Guedez Mata, forskare vid institutionen för energiteknik på KTH.

– Årets program rymmer såväl banbrytande forskning som utmaningar i den pågående energiomställningen, samtidigt som det tar avstamp i vår oroliga omvärld. Här ger vi dessutom plats för röster från hela samhället: akademi, näringsliv och den politiska arenan, säger Lina Bertling Tjernberg.  

KTH Energy Dialogue 2023-programmet, på engelska

Om KTH Energy Dialogue

KTH Energy Dialogue är en hyllning till energiforskningen och en inkluderande mötesplats för dialoger om vetenskapligt baserade lösningar som ska bidra till de globala utvecklingsmålen. Här ges särskilt inbjudna gäster inblickar i ämnen och områden som är avgörande för den hållbara omvandlingen.

Varje år möts drygt 200 forskare, studenter, representanter från företag och myndigheter möts för att delta i diskussioner och dela med sig av nya forskningsrön. Här väcks idéer och samarbeten som kan bidra till nya lösningar och visioner för en hållbar omvandling av vårt energisystem.

Årets KTH Energy Dialogue inleds med tal av KTH:s rektor Anders Söderholm. Moderator är Willy Silberstein.

 Text: Magnus Trogen Pahlén