Till innehåll på sidan

Transportplattformen

Globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar transportbehovet i hela världen. Samtidigt påverkar transporter vår miljö, användning av naturresurser och de kräver också fysiskt utrymme. Problemen och utmaningarna kring transportens framtid är så komplexa att det behövs tvärvetenskapliga samarbeten mellan många intressenter. Ett av huvudmålen med transportplattformen är att katalysera multidisciplinära forskningsaktiviteter hos KTH och med externa partners.

Se film om vad plattformen erbjuder. 

För KTH-forskare

Fler nyheter, arrangemang och utlysningar endast för KTH-forskare finns på plattformens interna sidor .

Transportplattformen  ansluter mer än 800 forskare i över 40 forskningsgrupper  och 14 kompetenscentrum  i fem tematiska forskningsområden  relaterade till transportfrågor.

Transport är ett av KTH:s tvärvetenskapliga fokusområden. Den integrerar aktiviteter inom transportrelaterad forskning från nästan alla KTH-skolor, i form av individuella forskare, tvärvetenskapliga orienterade kompetenscentra samt laboratorier.

Forskningsområden

Aktuellt

Kalender