Transportplattformen

Globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar transportbehovet i hela världen. Samtidigt påverkar transporter vår miljö, användning av naturresurser och de kräver också fysiskt utrymme. Problemen och utmaningarna kring transportens framtid är så komplexa att det behövs tvärvetenskapliga samarbeten mellan många intressenter. Ett av huvudmålen med transportplattformen är att katalysera multidisciplinära forskningsaktiviteter hos KTH och med externa partners.

  Transportplattformen  ansluter mer än 800 forskare i över 40 forskningsgrupper  och 14 kompetenscentrum  i fem tematiska forskningsområden  relaterade till transportfrågor.

Aktuellt

Aktuella nyheter och aktiviteter finns endast på engelska: Transportplattformens senaste aktiviteter och nyheter (på engelska)