TP-header

“Making things move”

Transport är ett av KTH:s fem tvärdisciplinära fokusområden. Transportområdet samlar KTH-forskare inom fem tematiska områden och ett flertal centrumbildningar där samabete sker med andra aktörer.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Läs KTH Magazines artiklar om KTH:s transportforskning.

Till sidans topp