Till innehåll på sidan

Kontakt

KTH Transportplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom transportområdet på KTH. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare som assisteras av vice föreståndare och en senior rådgivare, vilka stöds av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejladress

transportplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Vice föreståndare

Plattformskoordinator

Marilyn Klarin
Marilyn Klarin
forskningsrådgivare 087908223

Plattformsadministratör

Styrgruppens ordförande

Annika Borgenstam
Annika Borgenstam
professor, vicerektor, vicerektor 087908396