Till innehåll på sidan

Kontakt

Transportplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom transportområdet på KTH. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare som assisteras av vice föreståndare och en senior rådgivare, vilka stöds av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejladress

transportplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Vice föreståndare

Senior rådgivare

Plattformskoordinator

Marilyn Klarin
Marilyn Klarin
forskningsrådgivare 087908223

Plattformsadministratör

Joy Roberts
Joy Roberts
plattformsadministratör 087908267

Plattformskommunikatör

Helena Mayer
Helena Mayer
forskningskommunikatör 087906957

Styrgruppens ordförande

Vakant

Relaterade länkar

Vad vill du göra?

Söka anställning som doktorand , forskare, forskningsingenjörer eller postdoktor

Kontakta forskare på KTH genom sök anställd  eller presskontakt

Finansiera stipendium för en internationell masterstudent via

Erbjuda examensprojekt till studenter via KTH Exjobbsportal

Läsa om transportforskning i KTH Magazine

Söka forskningssamarbete inom transport med forskningsgrupper i KTH:s skolorganisation

Studera ett transportrelaterat utbildningsprogram på KTH