Till innehåll på sidan

Transportforskning på KTH

Globaliseringen, en växande befolkning och ökad urbanisering driver efterfrågan på transport över hela världen. Samtidigt påverkar transporten vår miljö, vår användning av naturresurser och kräver utrymme. Transport är ett av KTHs tvärvetenskapliga fokusområden. Den integrerar aktiviteter inom transportrelaterad forskning från nästan alla KTH-skolor, i form av individuella forskare, tvärvetenskapliga orienterade kompetenscentra samt laboratorier.