Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Transportforskning på KTH

Globaliseringen, en växande befolkning och ökad urbanisering driver efterfrågan på transport över hela världen. Samtidigt påverkar transport vår miljö, vår användning av naturresurser och kräver utrymme. Transport är ett av KTH:s tvärvetenskapliga fokusområden. Området integrerar aktiviteter inom transportrelaterad forskning från nästan alla KTH-skolor, i form av enskilda forskare, tvärvetenskapligt orienterade kompetenscentra och laboratorier.

Holistiskt grepp med fem teman

De fem tematiska forskningsområdena  inom transportområdet syftar till att stödja innovativa lösningar på stora transportproblem. Tanken är att använda ett helhetsgrepp för att samordna insatser från transportforskningens viktigaste områden. Dessa tematiska områden är formulerade på ett sätt som hjälper KTH att fokusera på integrativt och systemiskt tänkande snarare än på komponenter.

KTH Transportplattformen

Basen i KTH Transportplattform är KTH Transport Labs, som används av forskare från forskargrupper  antingen på avdelningar och institutioner inom KTH:s skolorganisation eller (även) i kompetenscentra eller andra externt finansierade forskningsmiljöer. Plattformen samarbetar även med de andra plattformarna inom KTH:s multidisciplinära fokusområden .

Mer om KTH Transportplattformen .

Centrum, SRA:er och EIT-KIC:er

Forskningsverksamheten baseras på multidisciplinära spetsforskningsenheter. Dessa fokuserar på komplexa ämnen relaterade till simuleringar och utvärderingar av transportsystem, framtida hållbara fordonskoncept, miljövänliga höghastighetståg, grönare försörjningskedja för infrastrukturmaterial etc. Se listor över kompetenscentra , transportrelaterade strategiska forskningsområden (SRA)  och transportrelaterade EIT - KIC-grupper .