Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsområden

De fem tematiska forskningsområdena inom transportområdet syftar till att främja innovativa lösningar på stora transportproblem. Idén är att genom ett holistiskt systemtänkande samordna insatser från de viktigaste områdena inom transportforskningen. Områdena är formulerade för att hjälpa KTH att fokusera på integration och systemtänkande snarare än komponenttänkande: holistiska transportsystem, framtida transportinfrastruktur, innovativa farkostkoncept, transport i informationsålderna och politiska och institutionella ramar.