Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Holistiska transportsystem

Vision: att bidra till utvecklingen av ett tåligt och tillförlitligt transportsystem som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart.

Aspekter av en helhetsbild

Att implementera holistiska transportsystem i forskning kräver en definition av gränssnitten mellan subsystem som räls och järnväg. Genom en flerskalig approach, där olika aktörer och ämnen ingår, kan framgång inom en aspekt utvärderas inom en större helhetsbild. Nyckelverktyg är då tillvägagångssätt som omfattar integrerad och participatorisk simulering.

Om holistiska transportsystem

Under KTH Transportdagen 2016  presenterades forskningsområdet holistiska transportsystem (film 8 minuter på engelska).

Forskargrupper

Ett flertal forskargrupper inom KTH:s skolorganisation och tvärorganisatoriska kompetenscentrum utför forskning kopplat till temaområdet holistiska transportsystem. Forskning med koppling till holistiska transportsystemet bedrivs också genom de strategiska forskningsområdena (SRA) samt inom EIT-KIC:ar.

Kompetenscentra

Strategiska forskningsområden

Forskning relaterad till holistiska transportsystem bedrivs även genom strategiska forskningsområden  (SRA) och inom European institute of Innovation & Technology ( EIT-KIC ).