Till innehåll på sidan

Holistiska transportsystem

Vision: att bidra till utvecklingen av ett tåligt och tillförlitligt transportsystem som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart.

Aspekter av en helhetsbild

Att implementera holistiska transportsystem i forskning kräver en definition av gränssnitten mellan subsystem som räls och järnväg. Genom en flerskalig approach, där olika aktörer och ämnen ingår, kan framgång inom en aspekt utvärderas inom en större helhetsbild. Nyckelverktyg är då tillvägagångssätt som omfattar integrerad och participatorisk simulering.

Forskningsgrupper

Ett flertal forskningsgrupper inom KTH:s skolorganisation och tvärorganisatoriska kompetenscentrum utför forskning kopplat till temaområdet holistiska transportsystem. Forskning med koppling till holistiska transportsystemet bedrivs också genom de strategiska forskningsområdena (SRA) samt inom EIT-KIC:ar.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Systemanalys och ekonomi

Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Avdelningen för transportplanering

Avdelningen för Urbana och regionala studier

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Logistik och informatik i vård och omsorg

Kompetenscentra

Centrum för byggeffektivitet (CBE) - samverkan, forskning och kunskapsdelning

ITRL – Integrated Transport Research Lab

Road2Science2.0

Strategiska forskningsområden

Forskning relaterad till holistiska transportsystem bedrivs även genom strategiska forskningsområden (SRA) och inom European institute of Innovation & Technology ( EIT-KIC ).