Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om enheten för Hållbarhet, industriell dynamik och entreprenörskap

Enheten för Hållbarhet, industriell dynamik och entreprenörskap (SIDE) arbetar brett inom områdena för hållbarhetsövergångar, industriella och tekniska transformationer, energihushållning, entreprenörskap och industriell marknadsföring.

Enheten är central för INDEK’s vision att utbilda ingenjörer samt bedriva forskning inom det bredare området av industriell ekonomi och organisation.

Enheten erbjuder doktorand- och grundkurser i industriella och tekniska transformationer, innovationsledning, energiomvandling, entreprenörskap, industriell marknadsföring och mycket mer.

Forskning utförs inom områden relaterade till teknologiska och industriella förändringar där fokus är på innovationer, kreativitet, entreprenörskap samt förvaltningsproblem relaterade till förändring mot hållbara energitekniker, affärsmodeller, industriella köpbeteenden, varumärkesstrategier, e-handel, fintech och e-förvaltning.

Enheten har en starkt internationell forskningsmiljö och målet är att vara i ledande position, både nationellt och internationellt.

Enhetschef