Till innehåll på sidan

Transport och systemanalys

Vi utvecklar verktyg för att hjälpa andra att ta bättre beslut och ta fram bättre policyer, och samtidigt bidra till vetenskapen.

Ämnet är tvärvetenskapligt och mångdisciplinärt. Det omfattar både teori- och modellutveckling för analys av bebyggelse-, transport- och kommunikationssystem på olika geografiska nivåer.

Vi arbetar i huvudsak inom områdena transportmodellering, transportpolicy och transportekonomi. Våra prognos- och analysverktyg används inom regional planering samt transport- och trafikplanering. I de modeller som utvecklas och används tas hänsyn till exempel förändringar i restid, säkerhet, tillgänglighet, arbetsmarknadseffekter och emissioner (exempelvis koldioxidutsläpp) och andra aspekter på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Modellerna som vi utvecklar har ett systemperspektiv, vilket möjliggör en analys utifrån olika aspekter.

Inom området policyanalys studeras exempelvis vilka effekter nya vägar och järnvägar får på lång sikt utifrån ett systemperspektiv som omfattar samhällsekonomi och hållbarhet. Ett annat exempel är vad som händer om vi inför en premie på elbilar? Vad medför det för effekter på bilparken och emissioner på kort och lång sikt?

Transportekonomi handlar om värderingar av restider, buller, restidsosäkerhet och aspekter på hållbarhet för samhällsekonomiska analyser, samt regionalekonomiska effekter av transporter.

Exempel på projekt

  • Trafikmodellsystem för privattrafik.
  • Utvärderingar av trängselavgiftssystemet i Stockholm
  • Effekter av miljöstyrningsåtgärder för bilparkens sammansättning
  • Urban morfologi - gestaltning av hur urbana miljöer uppfattas av resenärer.
  • Utveckling av metoder för samhällsekonomiska bedömningar
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2021-12-18