Avhandlingar

Under avhandlingar presenteras doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser

[1]
R. C. O. Palmberg, "Enriching Automated Travel Diaries Using Biometric Information," Licentiatavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 1941, 2019.
[2]
J. M. Lorenzo Varela, "Learning about the unobservable : The role of attitudes, measurement errors, norms and perceptions in user behaviour.," Doktorsavhandling Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ABE-DLT, 1837, 2019.
[3]
I. Rubensson, "Making Equity in Public Transport Count," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 1945, 2019.
[4]
R. Fernandez Abenoza, "Satisfaction with Public Transport Trips," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 1841, 2019.
[5]
A. C. Prelipcean, "MEILI : Multiple Day Travel Behaviour Data Collection, Automation and Analysis," Doktorsavhandling : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 2018:13, 2018.
[6]
J. H.M. Langbroek, "Understanding processes and travel behaviour changes connected to electric vehicle adoption," Doktorsavhandling : Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ABE-DLT, 1819, 2018.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2019-10-11