Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildning

Avdelningen deltar i program och kurser på magister- och doktorandnivå inom transport, stadsmobilitet och geoinformatik.

Kurser

Avdelningen erbjuder flera kurser som ger en bred kunskap inom transport, geoinformatik, stadsplanering, ekonomoetik och systemanalys.

Aktuella kurser kommande läsår på grund - och avancerad nivå

Klicka här för att få en fullständig lista över kurser som delas ut av divisionen.

Fort- och vidareutbildning  

Fort-och vidareutbildning (FoV) utgörs av kompetensförstärkande fristående kurser för yrkesverksamma och kan erbjudas som fristående kurser för externa sökande, eller genom att befintliga programkurser öppnar för antagning även för externa sökande.

Hösttermin
AH1023 Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar

Masternivå

Avdelningen för transport och systemanalys är involverad i olika kurser på masternivå. För aktuella kurser inom transport och geoinformatik hänvisar vi till relaterade masterprogram:

Doktorandnivå

Doktorander vid transport och systemanalys ingår i doktorandprogrammet för transportvetenskap vid KTH. För information, se här: