AH2307 Urban modellering och beslutsstöd 7,5 hp

Urban Modeling and Decision Support

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10030

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Anders Karlström <anders.karlstrom@abe.kth.se>

 • Lärare

  Anders Karlström <anders.karlstrom@abe.kth.se>

  Fatemeh Naqavi <naqavi@kth.se>

  Oskar Blom Västberg <oskar.vastberg@abe.kth.se>

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10050

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Anders Karlström <anders.karlstrom@abe.kth.se>

 • Lärare

  Anders Karlström <anders.karlstrom@abe.kth.se>

  Fatemeh Naqavi <naqavi@kth.se>

  Oskar Blom Västberg <oskar.vastberg@abe.kth.se>

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska du kunna:

 • Beskriva och kritisera tillämpningen av rationella modeller i beslutsprocesser
 • Applicera urbana teorier för att bygga ett enkelt prognossystem
 • Analysera politiska förändringar i det urbana systemet och producera beslutsstöd för beslutsfattare
 • Skriva en rapport om en enkel transportplaneringsstudie

Dessa övergripande lärandemål kan ytterligare nedbrytas enligt följande. Efter avslutad kurs skall du

-       beskriva och tillämpa för ämnet centrala metoder såsom diskret valteori, särskilt multinomial och nästlad logit; nätverksjämvikter och trafikutläggningsteori för bil- och kollektivtrafik

-       kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera komplexa samhälleliga frågeställningar, vilket omfattar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

-       använda en integrerad transport och markanvändningsprognosmodell för att modellera, simulera, prognosticera och utvärdera samhälleliga policyåtgärder (som innefattar förändringar i transportsystemet och/eller markanvändning) för att adressera relevanta samhälleliga frågeställningar, vilket innefattar hållbarhet

-       klart redogöra för och diskutera slutsatser i en utvärderingsstudie av en föreslagen policyåtgärd (vilken omfattar förändringar i transportsystemet eller markanvändningen)

-       planera och genomföra, med relevanta vetenskapliga metoder, en utvärdering av en samhällelig policyåtgärd för att adressera samhällleliga problem

-       identifiera behovet av ytterligare kunskap

-       kritisera vetenskaplig grund och metoder som används inom projektet

Kursens huvudsakliga innehåll

Det huvudsakliga innehållet är diskreta valteori, multinomial och nästlade logitmodeller, nätverksjämvikt och utläggningsteori för bil och kollektivtrafik, samt utveckling och tillämpning av ett enkelt prognos- och analyssystem.

Innehållet presenteras genom föreläsningar och utvecklas till praktiska färdigheter genom datorstödda övningar. Projektetuppdraget utförs som en laboration där studenten bygger ett prognossystem med hjälp av de metoder som lärs ut i föreläsningarna. Studenten tillämpar systemet för ett antal policyfrågor samt skriver en rapport.

Kursupplägg

Lektioner 20 timmar
Övningar 6 timmar
Datorövningar 6 timmar
Projekt 6 timmar

Behörighet

För studenter antagna till civilingenjörprogrammet Samhällsbyggnad (CSAMH) eller masterprogrammet Transport och Geoinformatik är det inga ytterligare behörighetskrav.

För övriga studenter:

 • kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik inklusive minst 6hp inom vardera programmering, linjär algebra, envariabelanalys samt sannolikhetsteori och statistik eller dess motsvarande; samt
 • Engelska B/6.    

Litteratur

Ortuzar & Willumsen (2001). Modelling Transport. John Wiley & Sons.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Tentamen motsvarande 3 hp med betygsskala A-F

Projektrapport motsvarande 4,5 hp med betygsskala
A-F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp)
Godkänd projektuppgift  (PRO1; 4,5 hp)

Ges av

ABE/Systemanalys och ekonomi

Kontaktperson

Anders Karlström (amail@kth.se)

Examinator

Anders Karlström <anders.karlstrom@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.