Till innehåll på sidan

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas och om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge goda villkor för samhälle och näringsliv.

Vår verksamhet fångar hela byggprocessen från idé, design och planering till produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Institutioner

Arkitektur

Byggvetenskap

Filosofi och historia

Mer om institutionen för filosofi och historia

Fastigheter och byggande

Mer om institutionen för fastigheter och byggande

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Mer om institutionen SEED

Samhällsplanering och miljö

Mer om institutionen för samhällsplanering och miljö

​​​​​​​​​​​​​​Aktuellt 

Foto: iStock

KTH och Stockholms stad stärker sitt samarbete

Tina Karrbom Gustavsson, professor vid institutionen för fastigheter och byggande, har precis blivit utsedd till ny partneransvarig för KTH:s strategiska partnerskap med Stockholms stad från och med i...

Läs artikeln
Översvämning
Ett vattenkraftverk öppnar sina dammluckor helt och hållet efter stora problem med höga regnmängder. Foto: iStock Gerhard Pettersson.

Nystartat policylabb: KTH hjälper kommuner med klimatanpassning under djup osäkerhet

Översvämningar, torka och vattenbrist - hur kan svenska kommuner hantera risker och osäkerheter som är kopplade till ett förändrat klimat? I ett nystartat projekt – Robust klimatanpassning Gävleborg –...

Läs artikeln
The Lindeka

Ny forskningsfilm belyser miljökrisen ur ett postkolonialt perspektiv

Den 14 november fick besökare en smygpremiär av filmen "The Lindeka: When a Book Ate a City" på Accelerator, Stockholms universitet - som adresserar miljökrisen genom de aktiva kvarlevorna av kolonise...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2024-01-17