Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

FORSKNING

Nytt centrum för en hållbar hantering av vatten

Nu har WaterCentre@KTH, KTH:s nya centrumbildning för vattenforskning inrättats vid skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad. Skolan har tilldelats medel under fyra år för arbetet med det nya forskningcentrat som ska verka för ökad samverkan kring vattenfrågor.

Nu satsar vi på vatten!

PRIS

Ebba Matz tilldelad pris av Konstakademin

Vid Konstakademiens högtidssammankomst den 17 februari 2017 utdelades 15 pris, belöningar och stipendier. Ett av dess gick till Ebba Matz, konstnär och lärare vid KTH Arkitekturskolan.

NEW DOCTOR

New tool to handle decision making dilemmas in construction and renovation

In her doctoral thesis, Milena Medineckiene presents a tool that combines multi-criteria decision making methods and building certification systems (LEED, BREEAM and the Swedish system Miljöbyggnad) in order to make weighted, sustainable decisions in complicated construction tasks.

SAMVERKAN

Tryggare miljöer genom situationsbaserad brottsprevention

Säkraplatser är ett nylanserat tvärvetenskapligt nätverk tänkt att fungera som en nationell resurs för de som arbetar för att göra miljöer säkrare, tryggare och mer inkluderande. Nätverket har sin bas på KTH och kommer, med stöd från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), skapa en rad initiativ för utveckling av lokal kunskap och informationsutbyte. På fredag 27 januari är det dags för kick-off för nätverket.

Kick-off för nätverket Säkraplatser

NEW DOCTOR

Addressing the culture of the architectural discipline

Brady Burroughs' doctoral thesis is a queer feminist project, written as a pulp fiction. With over 150 full graphic pages, a more familiar literary language, and various forms of writing, the project takes seriously, in an uncertain, improper and playful way, what is usually deemed unserious within the architectural discipline.

Undermining the usual order of architectural culture through queer feminist theory

Doktorsintervju

Hur påverkar miljöbedömningsmetoder arkitekter och arkitektur?

Marita Wallhagen har forskat kring miljöbedömningsmetoders relation och påverkan på miljön, arkitektur och arkitekter. Hennes avhandling visar bl.a. hur en miljöbedömningsmetods innehåll, struktur och definition av hållbar arkitektur påverkar utformningen av både arkitekturen och dess miljöpåverkan.

Miljöbedömningsmetoders påverkan på miljön, arkitektur och arkitekter

NYHETER

Samhällsbyggandets komplexitet och konflikter

Uppdragskursen Komplexitet och konflikter i stadens byggande har tillkommit på ett initiativ från Stockholms Byggnadsförening som har identifierat ett stort behov av kompetensutveckling inom sektorn.

Den 20 januari startar kursen som ska ge deltagarna både nya sätt att arbeta, möjlighet att dela erfarenheter med andra yrkesverksamma och en chans att ta del av den pågående forskningen.

Nu ska konflikterna i stadens byggande lösas

NYHETER

Två bostadsforskare, två perspektiv

Miljonprogrammet blev tidernas kanske mest utskällda bostadsprojekt. Enligt Boverket ska vi nu bygga 700 000 bostäder på tio år, flertalet fram till 2020. Det som nu ska skapas blir annorlunda – men inte nödvändigtvis bättre, menar bostadsforskarna Hans Lind och Erik Stenberg.

Snabblänkar inom skolan

Till ABE intranät

Kalender

Till sidans topp