Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Forskning

Ett nytt helhetsgrepp kring bostadsmarknaden

Nu lanseras forskningsprogrammet Bostad 2.0. Programmet tar ett unikt helhetsgrepp kring bostadsmarknaden med fokus på åtta aktuella områden som valts ut i nära samverkan med branschens aktörer. De underliggande projekten har en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

FORSKNING

Sveriges största satsning på hållbara städer

960 miljoner kronor fördelade över tolv år kommer att läggas på det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Arbetet leds av KTH och ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält så väl som näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle är involverade.

Doktorsintervju

Åtgärder för energieffektivisering i samband med renovering både miljöförbättrande och kostnadseffektivt

Marcus Gustafsson har studerat energirenovering av byggnader – mer specifikt om energiprestanda, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar för energirenovering i olika europeiska klimat. Han hoppas att forskningen kan visa berörda myndigheter att energirenovering faktiskt kan vara kostnadseffektivt och leda till en ökad takt av energirenovering i Europa.

NEW DOCTOR

Data-based methodology for studying water and nutrient flows in river catchments

In her PhD thesis, Lea Levi has studied the Sava River Catchment, an area that has previously been missing evaluation of long-term hydro-climatic and nutrient loading changes. The study also compared Sava results and methodologies with other world regions in order to address their possible transferability and generality as well as usability in practice for various mitigation measures.

Forskning

Nytt forskningsprogram om hållbar konsumtion

Hållbar konsumtion ligger högt upp på den globala dagordningen. I FN:s 17 utvecklingsmål från 2015 anses hållbara konsumtions- och produktionsmönster som förutsättningar för att ställa om till en mer hållbar ekonomi. Nu har Mistra beviljat 45 miljoner till ett nytt forskningsprogram som ska bidra till att konsumtionens miljöpåverkan minskas.

Programmet går under namnet Sustainable consumption – from niche to mainstream och kommer att ledas av docent Åsa Svenfelt och universitetslektor Karin Bradley.

Storsatsning på hållbar konsumtion

QS World University Rankings by Subject 2017:

Architecture / Built Environment: 23
Civil & Structural Engineering: 41

ARWU (Shanghai) Global Ranking of Academic Subjects 2017:

Transport Science & Technology: 15

Snabblänkar inom skolan

Till ABE intranät

Kalender

Till sidans topp