Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

FORSKNING

Nya städer ska lösa bostadsbristen

Att fortsätta förtäta städer eller bygga nya förorter är ingen framkomlig väg, enligt Göran Cars, professor i stadsplanering. Han vill i stället se helt nya städer en bit utanför storstäderna – där infrastrukturen, exempelvis spårtrafik redan är bra eller kan byggas ut. Ett förslag som nu får stöd på regeringsnivå.

NEW DOCTOR

New tool to handle decision making dilemmas in construction and renovation

In her doctoral thesis, Milena Medineckiene presents a tool that combines multi-criteria decision making methods and building certification systems (LEED, BREEAM and the Swedish system Miljöbyggnad) in order to make weighted, sustainable decisions in complicated construction tasks.

DOKTORSINTERVJU

Bättre och billigare konstruktionslösningar genom detaljerad kunskap om vibrationsöverföringsprocessen

Fanny Deckner har studerat vibrationsöverföringsprocessen i detalj i sin doktorsavhandling och utvecklat ett instrumenteringssystem och en numerisk modell. Målet är att bringa klarhet i vibrationsöverföringsprocessen för att kunna minimera vibrationer och även förutsäga vibrationsnivåerna redan innan byggnationen startar.

Snabblänkar inom skolan

Till ABE intranät

Kalender

Till sidans topp