Till innehåll på sidan

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är en av fem skolor på KTH.

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad består av sex institutioner och sju forskningscentra.

Pandemin drev henne till cirkusen

Likt många andra blev Luigia Brandimarte tvungen att undervisa digitalt när pandemin slog till. Van vid interaktiv klassrumsundervisning tyckte hon de...

Läs artikeln
Per Wikman Svahn undersöker risker och däribland hur vi kan anpassa samhället till de stigande havsnivåerna. (Foto: Hanna Kalla)

Han undersöker hur vi bättre kan anpassa samhället till klimatförändringar i tider av djup osäkerhet

Det finns stor osäkerhet när det kommer till de långtgående konsekvenser som klimatförändringar har. Per Wikman Svahn forskar på avdelningen för filos...

Läs artikeln
Foto: Maruf Rahman / Pixabay

Ny docent bland de främsta inom social livscykelanalys

Efter femton år som konsult inom hållbarhet och en akademisk djupdykning i social hållbarhet är det lätt att förstå att Elisabeth Ekener, ny docent vi...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-10-27