Forskning vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Inom skolan finns ca 70 professorer (inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer) och 30 docenter, fördelade på följande sju vetenskapsområden och ämnesinriktningar.

  • Arkitektur: Arkitektur, Arkitekturhistoria, Arkitekturteknik, Stadsbyggnad.
  • Byggvetenskap: Betongbyggnad, Bro- och stålbyggnad, Byggnadsmaterial, Byggnadsteknik, Installationsteknik, Jord- & bergmekanik, Strömnings- och klimatteknik, Trafik- & logistik.
  • Fastigheter och byggande: Bank och finans, Bygg- & fastighetsekonomi, Fastighetsvetenskap, Geodesi, Projektkommunikation
  • Filosofi och historia: Filosofi, Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
  • Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik: Industriell ekologi, Mark- och vattenteknik, Miljöstrategisk analys.
  • Samhällsplanering och miljö: Geoinformatik, Regional utveckling, Transport- & lokaliseringsanalys
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-04-04