Forskning vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Inom skolan finns ca 70 professorer (inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer) och 30 docenter, fördelade på följande sju vetenskapsområden och ämnesinriktningar.
 

 • Arkitektur: Arkitektur, Stadsbyggnad, Arkitekturteknik och Arkitekturhistoria
   
 • Byggvetenskap: Betongbyggnad, Bro- och stålbyggnad, Byggnadsmaterial, Byggnadsteknik,Installationsteknik, Jord- & bergmekanik och Strömnings- och klimatteknik
   
 • Fastigheter och byggande(inklusive Cefin): Bygg- & fastighetsekonomi, Fastighetsvetenskap och Projektkommunikation
   
 • Filosofi och teknikhistoria: Filosofi och Teknikhistoria
   
 • Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik: Industriell ekologi, Mark- och vattenteknik, Miljöstrategisk analys.
   
 • Samhällsplanering och miljö: Geoinformatik, Geodesi, Regional utveckling,
   
 • Transportervetenskap: Trafik- & logistik samt Transport- & lokaliseringsanalys
Till sidans topp