Till innehåll på sidan

Forskning vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Inom skolan finns ca 70 professorer (inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer) och 30 docenter, fördelade på följande sex forskningsområden och ämnesinriktningar.

  • Arkitektur : Arkitekturens design, teknik och representation; Arkitekturens teori, historia och kritiska studier; Stadsbyggnad
  • Byggvetenskap : Betongbyggnad, Bro- och stålbyggnad, Byggnadsmaterial, Byggnadsteknik, Installationsteknik, Jord- & bergmekanik, Strömnings- och klimatteknik, Trafik- & logistik.
  • Fastigheter och byggande:  Fastighetsekonomi och finans; Fastighetsföretagande och finansiella system; Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi; Ledning och organisering i byggande och förvaltning
  • Filosofi och historia : Filosofi, Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
  • Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik : Industriell ekologi, Mark- och vattenteknik, Miljöstrategisk analys.
  • Samhällsplanering och miljö : Geoinformatik, Regional utveckling, Transport- & lokaliseringsanalys
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2023-01-03