Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Doktorsintervjuer

Nya doktorer inom Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad presenterar här resultaten av sin forskning.

Skolan verkar inom hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé, planering och design till tekniska lösningar, produktion och förvaltning i ett hållbarhetsperspektiv. Vår verksamhet rymmer såväl teknik och naturvetenskap som samhällsvetenskap och humaniora.

Nedan finns aktuella intervjuer från 2019-2020, intervjuer från tidigare år finns tillgängliga i arkivet till vänster.

doktorsintervju

Sveriges styrning av fastighetsindelningen. Dåtid, nutid och framtid.

Linda Sabel har studerat Sveriges styrning av fastighetsindelning över tid. Hennes avhandling visar bland annat att lagstiftningen bör gå att liberalisera genom att ta bort vissa regler och införa lättnader. Förslaget i avhandlingen lägger en grund för att åstadkomma förändringar i lagstiftningen, vilka kan beredas vidare – exempelvis inom ramen för en statlig utredning (SOU).

Doktorsintervju

Authenticity in Bioethics: Bridging the Gap between Theory and Practice

Jesper Ahlin Marceta har analyserat om det är möjligt att på ett tillförlitligt vis avgöra om en patient uttrycker inautentiska önskningar, om inautentiska vårdbeslut borde åsidosättas av paternalistiska skäl och vad relationen är mellan autenticitet och beslutskompetens. Förhoppningsvis kan resultaten hjälpa patienter som befinner sig i medicinska tillstånd som påverkar deras beslutsfattande.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2020-09-21