Till innehåll på sidan

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är en av fem skolor på KTH.

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad består av sex institutioner och åtta forskningscentra.

Två kartor på Sverige som visar att Gordons lösning genererar 80% mindre infrastrukturinvesteringar
Bild: Gyözö Gidofalvi / Gordian

Hans verktyg kan optimera framtidens transportsystem

En gammal sanning är att ingenting är så svårt att förutspå som framtiden. Men baserat på dagens trender är det ett rimligt att anta att elektrifierin...

Läs artikeln
Foto: Kaleidico / Unsplash

Aktivt och reflexivt lärande genom samarbete

Kateryna Pereverza och Oleksii Pasichnyi är forskare och lärare vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED). Med ett st...

Läs artikeln
Illustration: Undraw

Både teknik och etik behövs i den smarta staden

Barbro Frödings pågående forskningsprojekt handlar om att identifiera och hantera de etiska frågeställningar som uppstår när ny teknik möter människor...

Läs artikeln
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-06-28