Till innehåll på sidan

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är en av fem skolor på KTH.

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad består av sex institutioner och sju forskningscentra.

Foto: Maruf Rahman / Pixabay

Ny docent bland de främsta inom social livscykelanalys

Efter femton år som konsult inom hållbarhet och en akademisk djupdykning i social hållbarhet är det lätt att förstå att Elisabeth Ekener, ny docent vi...

Läs artikeln
Foto: Unsplash

Förändrade normer kring boende och vardag kan leda till mer hållbara liv

Klimatdebatten har länge haft en tendens att individualisera ansvar och lägga stort fokus på teknikutveckling och utmålat denna som en räddare för pla...

Läs artikeln
Mätning med inklinometer på GNSS-station MOSE (taket på södra teatern). Inklinometer är en sensor som mäter ändring i lutning med hög precision, ca 0.5 mgon som motsvarar ca 0.01 mm/m. Denna sensor, tillverkad av företaget Senceive, är utrustad med en termometer och tre inklinometrar som mäter lutning längs tre axlar. Sensorns mätningar i skickas trådlöst till server i en vald tidsintervall. Genom att analysera tidserier man kan bedöma stabilitet av GNSS-antenn. (Foto: Privat)

Stomnät i luften gynnar jakten på millimeterprecision

Projektet Stomnät i Luften 2.0 är ett forsknings- och innovationsprojekt med det övergripande målet att förbereda Trafikverkets byggverksamhet inför f...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-10-27