Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Forskning

Ett nytt helhetsgrepp kring bostadsmarknaden

Nu lanseras forskningsprogrammet Bostad 2.0. Programmet tar ett unikt helhetsgrepp kring bostadsmarknaden med fokus på åtta aktuella områden som valts ut i nära samverkan med branschens aktörer. De underliggande projekten har en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

FORSKNING

Sveriges största satsning på hållbara städer

960 miljoner kronor fördelade över tolv år kommer att läggas på det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Arbetet leds av KTH och ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält så väl som näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle är involverade.

NEW DOCTOR

Biobased materials can mitigate the climate impact of the construction industry

In his doctoral thesis, Diego Peñaloza has used system analysis tool Life Cycle Assessment (LCA) and several "what if"-scenarios to understand the effects that increasing the use of biobased materials would have in the construction sector, more specifically concerning climate impact mitigation. He has also explored the effects on the whole Swedish building stock.

DOKTORSINTERVJU

Bättre och billigare konstruktionslösningar genom detaljerad kunskap om vibrationsöverföringsprocessen

Fanny Deckner har studerat vibrationsöverföringsprocessen i detalj i sin doktorsavhandling och utvecklat ett instrumenteringssystem och en numerisk modell. Målet är att bringa klarhet i vibrationsöverföringsprocessen för att kunna minimera vibrationer och även förutsäga vibrationsnivåerna redan innan byggnationen startar.

Forskning

Nytt forskningsprogram om hållbar konsumtion

Hållbar konsumtion ligger högt upp på den globala dagordningen. I FN:s 17 utvecklingsmål från 2015 anses hållbara konsumtions- och produktionsmönster som förutsättningar för att ställa om till en mer hållbar ekonomi. Nu har Mistra beviljat 45 miljoner till ett nytt forskningsprogram som ska bidra till att konsumtionens miljöpåverkan minskas.

Programmet går under namnet Sustainable consumption – from niche to mainstream och kommer att ledas av docent Åsa Svenfelt och universitetslektor Karin Bradley.

Storsatsning på hållbar konsumtion

QS World University Rankings by Subject 2017:

Architecture / Built Environment: 23
Civil & Structural Engineering: 41

ARWU (Shanghai) Global Ranking of Academic Subjects 2017:

Transport Science & Technology: 15

Snabblänkar inom skolan

Till ABE intranät

Kalender

Till sidans topp