Till innehåll på sidan

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är en av fem skolor på KTH.

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad består av sex institutioner och sex forskningscentra.

Scan of the Rotunda Stockholm City Library - Student work, Re-master 2019-2020, KTH

Omgestaltning i fokus för ett hållbart kulturarv

Thordis Arrhenius är nybefordrad professor hos KTH Arkitektur. Hon har ett starkt intresse för samtida arkitektur och stadsplanering och har i sin for...

Läs artikeln
Dana Tentis / Pexels

Vad får oss att ändra resebeteende, välja innovation och en hållbar framtid?

Universitetslektor Fariya Sharmeen är specialiserad på resebeteenden, sociala nätverk och stadsförnyelse. Hon har studerat beteendemässiga drag och po...

Läs artikeln
Wetlands
Fornik Tsai / Unsplash

Samarbeten för att förstå och hantera vatten

Zahra Kalantari är ny lektor vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), med sin huvudsakliga kompetens inom teknisk g...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-03-11