Till innehåll på sidan

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är en av fem skolor på KTH.

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad består av sex institutioner och sju forskningscentra.

Vy över Santiago de Chile
Santiago de Chile, en av de städer som varit representerade på kursen. Foto: Horst Engelmann, Pixabay

En introduktionskurs som bygger på studenternas erfarenheter

Under en intensiv introduktionskurs på två månader får studenterna på det tvärdisciplinära mastersprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (Sustainable Urban Planning and Design) göra ...

Läs artikeln
Gatumiljö med skuggande träd
Träd i staden reglerar temperaturen, en ekosystemtjänst. Foto: Johan C Thorburn, KTH

Modellambassadören som räknar med ekosystemtjänster

Genom att inkludera relevanta hållbarhetsaspekter och använda längre tidsperspektiv kan man få en bättre bild av system och hur de kan brukas på ett hållbart sätt. Den insikten är en grundpelare för U...

Läs artikeln
trafikerad stadsgata
Foto: Vlad Fonsark, pexels.com

Han banar väg för hållbara transporter med en kombination av datakällor

Tänk dig en app för att planera din resa, som kombinerar olika hållbara transportsätt, och vägleder dig i realtid så att du kommer fram vid en specifik tidpunkt medan den maximerar skuggan från trädkr...

Läs artikeln
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2022-04-25