Till innehåll på sidan

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är en av fem skolor på KTH.

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad består av sex institutioner och sex forskningscentra.

Wetlands
Fornik Tsai / Unsplash

Samarbeten för att förstå och hantera vatten

Zahra Kalantari är ny lektor vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), med sin huvudsakliga kompetens inom teknisk g...

Läs artikeln
NASA / Unsplash

En medierad planet: Makten över de globala hållbarhetsmålens miljödata

Vilken roll spelar de globala hållbarhetsmålen för insamling och bearbetning av data om miljön? Vilka är effekterna av datafieringen? Hur kan ett ramv...

Läs artikeln
Ola Grönlund/ Pexels

Nytt forum för diskussion och samarbete kring bostadsfrågan

Anna Granath Hansson är en av forskarna i nya nätverket Forum för Bostadsforskning Stockholm (FBS), som vill skapa inspel och diskussion kring bostads...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-03-11