Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Institutioner och centrumbildningar

Fler doktorsintervjuer

Nyheter

 • KTH och Värmdö startar testbädd inom vattenförsörjning
  16 nov 2018


  KTH Vattencentrum har beviljats 500 000 kr från Vinnova för ett testbäddsprojekt tillsammans med Värmdö kommun inom vattenförsörjning. Syftet är att utveckla nya hållbara och småskaliga lösningar för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön.

 • Cirkulär offentlig upphandling som katalysator för cirkulär ekonomi
  16 nov 2018


  Offentlig upphandling omsätter ca en femtedel av svensk BNP och är därmed ett mycket kraftigt verktyg för att bidra till att ställa om vårt samhälle i en mer hållbar riktning.
  Nu startar ett projekt kring cirkulär upphandling med forskare från KTH och IVL. Projektet finansieras av Formas och ska under tre års tid fokusera på cirkulär offentlig upphandling och därmed stödja utvecklingen av cirkulär ekonomi.

 • Brasiliansk regnskog kan förlora sitt skydd
  14 nov 2018


  Upp till femton miljoner hektar regnskog i Amazonas riskerar att förlora sitt lagliga skydd visar en ny studie där forskare från KTH och Chalmers har samarbetat med forskare vid universitetet i Sao Paulo, Brasilien. Siffran motsvarar mer än hälften av Sveriges sammanlagda skogsareal, och är den mängd regnskog som nu alltså riskerar att bli avverkad.

Kalender

QS World University Rankings by Subject 2018:

Architecture / Built Environment: 24
Civil & Structural Engineering: 45

ARWU (Shanghai) Global Ranking of Academic Subjects 2018:

Transport Science & Technology: 18

Till sidans topp