Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) vid KTH

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (School of Architecture and the Built Environment) är en av fem skolor på KTH.

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

(Foto: Håkan Lindgren)

Att vår verksamhet rymmer såväl naturvetenskap och teknik som samhällsvetenskap och humaniora gör oss unika som KTH-skola. Vår skola utmärker sig också genom mycket goda forskningskontakter med näringsliv och förvaltning och en stark tradition av uppdragsutbildning. Våra utbildningar  utformas och förnyas i kontakt med relevanta branschorganisationer.

På våra sex institutioner  och åtta forskningscentra  bedrivs en omfattande forskning av i flera fall internationellt ledande forskare. Skolan har ungefär 3000 studenter och 200 forskarstuderande verksamma i ämnen som exempelvis arkitektur, byggvetenskap, mark- & vattenteknik, filosofi, fastighetsekonomi och samhällsplanering.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2023-12-08