Samverkan

Här hittar du information om hur Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad samverkar med näringsliv och samhälle samt aktuella samverkansprojekt.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-04-23