Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samverkan

Här hittar du information om hur Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad samverkar med näringsliv och samhälle samt aktuella samverkansprojekt.

Skolan har ett väletablerat samarbete med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Genom samverkan med olika aktörer i samhället tas ett ansvar för att utbildning och forskning fortsätter att hålla hög samhällsrelevans.

Samverkan är en central del i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Skolans forskare och lärare deltar i samhällsdebatten och bidrar med underlag till metodutveckling, ny teknik, nya arbetssätt, lagstiftning och riktlinjer. Ytterligare en form av samverkan är uppdragsutbildningar som bidrar till kompetenshöjning inom näringsliv och offentlig sektor.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2023-10-18