Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mistra SAMS

Mistra SAMS är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med huvudkontor på KTH campus i Stockholm. Programmet skapar ett forum för kunskapsutbyte och samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi.

Programmet leds av KTH i nära samarbete med Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI. Tillsammans med sina partners, utvecklar Mistra SAMS innovativ forskning om omvandling av mobilitet och tillgänglighet i stadsmiljö.

Läs mer: Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services)


 

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2024-01-15