Samverkan

Här hittar du information om hur Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad samverkar med näringsliv och samhälle.

Till sidans topp