Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Säkraplatser-nätverket

Säkraplatser är ett tvärvetenskapligt nätverk som fungerar som en nationell resurs för de som arbetar för att göra miljön säkrare, tryggare och mer inkluderande.

Nätverket lanserades i januari 2017 och har sin bas på KTH. Säkraplatser kopplar lokala behov av kunskap av situationsbaserad brottsprevention till ett nationellt och internationellt nätverk av experter och institutioner. Nätverket skapar, med stöd från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), olika initiativ för informationsutbyte, forskningssamarbete och utbildning med fokus på kunskapsutveckling kring brott och platser och brottsförebyggande arbete.

Säkraplatser vänder sig till till de som arbetar med brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder lokalt, t.ex. trygghetsamordnare, poliser, stadsplanerare och andra praktiker. Medlemskap är gratis.

Säkraplatser

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-04-23