Torsdagsseminariet

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads seminarieserie Torsdagsseminariet med efterföljande mingel!
I mars välkomnar vi Sven-Erik Delsenius och Hans Ingvarsson som berättar om Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851-2010.

Redaktionskommittén för Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851–2010. Från vänster: Hans-Peter Waldener Försvarsmakten/Ing2, Jan-Olof Montelius Trafikverket, Sven-Erik Delsenius ordförande Kungl. Väg- och vattenbyggnadsklubben och Hans Ingvarsson KTH. (Foto:Anders Hellsten)

Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851-2010

Datum: 5 mars med start kl. 16.00.

Seminariet börjar 16.00 med välkomsthälsning och 16.05 med presentation.

Lokal: Loungen på Teknikringen 10B, KTH Campus

Anmälan

Huvudredaktören, översten, civilingenjören och teknologie licentiaten från KTH, Sven-Erik Delsenius, presenterar tillsammans med KTH:s representant i redaktionskommittén, docent Hans Ingvarsson, den nyutkomna boken ”Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851–2010”.

Kungl. Väg och vattenbyggnadskårens historia 1851-2010

Boken tar sin början i kölvattnen efter Sveriges förlust av Finland år 1809. Vid den tiden var Sverige ett fattigt land där högre utbildning var få förunnat, men där olika donationer gjort den resan möjlig för betydligt fler. Boken behandlar fram till dagens tider hur utvecklingen av akademi, näringsliv, statliga verk och myndigheter skett, samt hur samarbetet de tre emellan utvecklats för att nå gemensam nationell och internationell utveckling. Boken behandlar i den kontexten även omvärldens påverkan på utvecklingen av svensk infrastruktur och svensk industriell utbyggnad, säkerhetspolitik, tillblivelsen av KTH och Trafikverket och varifrån benämningarna civila ingenjörer och civilingenjörer kommer.

Hur Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens drygt 150-åriga tillvaro påverkat akademi, näringsliv, statliga verk och myndigheter och vad kåren och officersföreningen Kungl. Väg- och vattenbyggnadsklubben (ansvarig utgivare av boken) betytt för samarbetet och för den nationella och internationella utvecklingen presenteras under seminariet på KTH.

Boken Kungl. Väg och vattenbyggnadskårens historia 1851-2010 har tagits fram i 1.000 exemplar och är utgiven av Kungl. Väg- och vattenbyggnadsklubben med stöd av Försvarsmakten, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (KTH), Trafikverket och Fortifikationsklubbens museifond. Tryckningen (2019) har möjliggjorts genom bidrag från Försvarsmakten, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (KTH), Trafikverket och Fredrik Bachmans minnesfond.

Kommande föreläsningar:

  • 2 april 2020 - TBA
  • 14 maj 2020 - TBA
  • 4 juni 2020 - TBA

Tidigare föreläsningar:

  • 6 februari 2020 - Yifang Ban, Vania Ceccato och Camilla Byström, institutionen för samhällsplanering och miljö
  • 5 december 2019 - Anna Kadefors och Per-Erik Eriksson, institutionen för fastigheter och byggande
  • 7 november 2019 - Folke Björk och Ivo Martinac, institutionen för byggvetenskap

Läs mer om tidigare föreläsningar samt ladda ner powerpointbilder

Mer information

Torsdagsseminariet är en öppen föreläsningsserie från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad . En torsdagseftermiddag i månaden presenteras utvald aktuell forskning eller verksamhet under ca 45 min följt av mingel. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla.

Talare och ämne för respektive tillfälle presenteras löpande.

Seminarieserien är en del i skolans impactarbete.

Frågor? Kontakta info@abe.kth.se

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2020-02-21