Tidigare föreläsningar

Torsdagsseminariet är en öppen föreläsningsserie från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. En torsdagseftermiddag i månaden presenterar forskare från en av skolans sex institutioner utvald aktuell forskning under ca 45 min följt av mingel. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla. Under rådande pandemi sker seminarierna digitalt och har fokus på forskningsidéer relaterade till Coronakrisen. Här hittar du information om tidigare föreläsningar.

David Nilsson

Vattenprov ska förvarna om pandemins andra våg

Pandemiutbrott kan komma i flera vågor. Forskare från bland annat KTH undersöker nu utvecklingen av Covid-19 med hjälp av tester på avloppsvatten. Forskningsarbetet sker i samarbete med institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) och forskare vid SciLifeLab.

David Nilsson, föreståndare för KTH Vattencentrum, presenterade detta torsdagsseminarium och berättade då mer om varför avloppsvattnet är en källa till information som kan ge ovärderlig och snabb information om situationen, samt hur pandemin utvecklas.

Mer information om detta forskningsprojekt

Erik Jenelius

Effekter av Covid-19 på kollektivtrafikresandet i Stockholm

Erik Jenelius, avdelningschef för transportplanering, presenterade KTH:s samarbete med Trafikförvaltningen Region Stockholm kring utvärderingen av effekterna av Covid-19 på kollektivtrafikresandet i Stockholm.

Ann Legeby & Daniel Koch

28 maj 2020: Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?

På detta seminarium presenterade Ann Legeby och Daniel Koch hur de undersöker de nya och tillfälliga rörelse- och användningsmönster som uppstår när invånarna uppmanas hålla sig ifrån folksamlingar på grund av risken att smittas av eller smitta andra med Covid-19.

Du kan själv vara en del av denna forskning genom att svara på en av de enkäter som har tagits fram. Du kan lämna svar varhelst i landet, välj den stad som du bor närmast i länkarna nedanför.

Enkät Stockholm
Enkät Uppsala
Enkät Göteborg

Enkät Sverige

Mer information om enkätkartläggningen

Sasan Sadrizadeh

14 May 2020: A research effort that enable the healthcare systems to rapidly expand beyond their normal capability

Seminariet hölls på engelska.

On this seminar Sasan Sadrizadeh presented a recent research effort at the ABE school that enable the healthcare systems to rapidly expand beyond their normal capability to meet the increased demand for appropriate space in the event of disease outbreaks or any large scales public health emergency.

5 mars 2020: Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851-2010

Huvudredaktören, översten, civilingenjören och teknologie licentiaten från KTH, Sven-Erik Delsenius, presenterade tillsammans med KTH:s representant i redaktionskommittén, docent Hans Ingvarsson, den nyutkomna boken ”Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851–2010”.

6 februari 2020: Samhällsplanering och miljö - ett urval av aktuella forskningsprojekt och aktiviteter

Seminariet hölls på engelska.

Professor Yifang Ban  presented the current research on how Earth Observation Big Data and AI can be used for Urbanization and Wildfires Monitoring.
Professor Vania Ceccato  presented a selection of current initiatives on Safety and sustainability: Links between KTH research and practice.
Dr Camilla Byström  presented InfraSweden2030, a strategic innovation programme for the transportation infrastructure sector.

5 december 2019: Samverkan i infrastrukturprojekt - forskning och erfarenheter

Professor Anna Kadefors  och Professor Per-Erik Eriksson , institutionen för fastigheter och byggande, presenterade resultat från två forskningsprojekt med koppling till Trafikverkets strategier for samverkan. Den ena studien fokuserar på samverkan i konsultupphandling och den andra på Trafikverkets projekt med Tidig EntreprenörsMedverkan (TEM), även kallat Early Contractor Involvement.

Powerpointbilder

Anna Kadefors - Samverkan i infrastrukturprojekt (pdf 2,4 MB)

Per-Erik Eriksson - Samverkan i infrastrukturprojekt (pdf 236 kB)

7 november 2019: Byggnader ska vara bra för oss människor – vi talar om hållbara byggnader

Professor Ivo Martinac , institutionen för byggvetenskap, presenterade ett initiativ kring hållbar byggnadsdrift med fokus på energiprestanda och inneklimat i byggnader (CIEB) och digitalisering i bebyggelsen.
Professor Folke Björk , institutionen för byggvetenskap, presenterade en studie om vattenskador i bostäder i Sverige, omfattning och orsaker.

Powerpointbilder

Ivo Martinac - Brukaranpassad byggnadsdrift i digitaliseringens tider (pdf 3,2 MB)

Folke Björk - Vattenskador i Sverige - omfattning och orsaker (pdf 1,5 MB)

Innehållsansvarig:Cecilia Olah
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2020-06-30