Hoppa till huvudinnehållet

Anna Kadefors

Profilbild av Anna Kadefors

Professor

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är sedan 2016 professor i fastighetsförvaltning vid Institutionen för fastigheter och byggande. Professuren stöds under de första fem åren av en bred grupp av fastighetsägare och andra intressenter i branschen, både offentliga och privata. Viktiga framtida forskningsområden inom ramen för professuren rör hur viktiga trender som ökat lågenergibyggande, integration och social hållbarhet i samband med renovering, nya sätt att organisera arbetslivet och arbetsplatsen samt digitalisering av tjänster och byggnadsinformation påverkar fastighetsförvaltning och fastighetsägare.  

Min forskning har handlat om förtroende och samverkan i beställar-entreprenörrelationer, både i byggprojekt och i kontrakt för fastighetsrelaterade tjänster. Ett annat område är innovationsprocesser, på branschnivå och inom fastighetsägande företag och organisationer. Jag har också en bakgrund som nationell koordinator för samverkansorganisationen Sveriges Bygguniversitet och leder nu en tvärvetenskaplig Formasfinansierad stark forskningsmiljö ProcSIBE, Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment, där fem svenska universitet samverkar i forskning om upphandling i samhällsbyggandet. Ledningen av detta projekt ligger kvar på Chalmers, där jag numera har en gästprofessur.


Kurser

Examensarbete inom Byggprojektledning, avancerad nivå (AI281X), examinator, lärare | Kurswebb

Facility Management (AI2117), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Ledning av byggprojekt (AI2809), examinator, kursansvarig | Kurswebb