Project Development and Architectural Concepts

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Course Information

The early stages of the design and construction processes are studied in the course: how to analyse needs and market, find and develop the building site, manage legal conditions and financing, define and design the actual building, purchase the production, marketing and find customers/investors. The importance of architectural concepts as value-building factors in the early stages of this process is given special attention.

The intricate and strategic relationships between the design and the construction stages are studied with focus on the project management mission and the project manager´s possibilities to balance architecture, technology and economy.

Aim

The course aims to provide the students with insights in the value adding activities in all phases of a building project and how those can be realized in the construction phase. After finishing the course the students should be prepared to take part and manage the conceptual development of a project, to understand the role of architectural concepts and to work creatively with architects and - as a project manager - organize and manage construction processes from client briefs and design to production and maintenance.

Teachers

Feedback News