Hoppa till huvudinnehållet

Tina Karrbom Gustavsson

Profilbild av Tina Karrbom Gustavsson

Professor

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är civilingenjör i maskinteknik med inriktning industriell ekonomi (1999), doktor i industriell ekonomi (2006), docent (2013) och professor i projektkommunikation (2019).

Forskning och undervisning

Jag forskar och undervisar inom organisering, projektledning, byggprojektledning, samverkan, innovation och upphandling.

Jag har skrivit en populär lärobok som heter "Projektledning" tillsammans med Anette Hallin. Boken är utgiven på Liber förlag.

Erfarenheter

Mina erfarenheter omfattar att leda och medverka i internationella projekt, verka i gränslandet mellan akademi, näringsliv och samhälle, leda personal, ha budget, impact och verksamhetsansvar samt ingå i ledningsgrupper, nomineringskommitteeér, valberedningar och styrelser.

Jag har också haft chefsansvar i roller som avdelningschef (för ca 10 personer) och prefekt (för ca 60 personer) på KTH och under ett par år arbetade jag som utvecklingsdirektör i Huddinge kommun med ansvar för stadsutveckling.

Nuvarande roller på KTH

Nu är jag vice ordförande i docentnämnden på ABE-skolan på KTH och programansvarig för doktorsprogrammet i Samhällbyggnad: Management, ekonomi och juridik på KTH och medlem av styrelsen för Centrum för byggeffektivitet.

Jag har erhållit följande utmärkelser:

"Årets kvinna i fastighetsbranschen" år 2014

"KTHs pedagogiska pris" år 2017

Publikationslista:

Grainheimer, K.,Karrbom Gustavsson, T. Hedgren, E. (2024).Innovation i konsultupphandling. En fallstudie av TSK 70. Rapport, Trafikverket.

Karrbom Gustavsson, T., Hallin, A., Dobers, P. (2024). Stakeholder involvement in distributed projects: A performative approach to large scale urban sustainable development projects and the case of Stockholm Royal Seaport,Construction Management and Economics,42 (2), 148-163.

 Granheimer, K.,Karrbom Gustavsson, T., Eriksson, PE (2024). Public procurement of engineering services: the influence of task characteristics on organisational control,Engineering, Construction and Architectural Management, 31(13), 208-222.

Nilsson Vestola, E., Larsson, J., Eriksson, P.E.,Karrbom Gustavsson, T.(2023).Utvecklingsfrämjande åtgärder inom drift och underhåll väg: Drivkrafter och hinder till innovation i fyra baskontrakt. Slutrapport. Trafikverket.

Karrbom Gustavsson, T., Eriksson. P. E., Kadefors, A. (2022).Entreprenörernas upplevelser av anbudsskedet relaterat till Baskontrakt Samverkan Hög för väg och järnväg. Rapport, Trafikverket.

Granheimer, K., Eriksson, P.E., Karrbom Gustavsson, T. (2022), Adaptability in Public Procurement of Engineering Services Promoting Carbon Reductioon: An Organizational Control Perfpective,Sustainability, 14(10), 5958.

Ekeskär, A., Havenvid, M.,Karrbom Gustavsson, T., Eriksson, PE (2022), Construction logistics in a multi-project context: coopetton among main contractors and the role of third-party logistics providers.Construction Management and Economics, 40(1), 25-40.

Sundén, T,. Winge, S., Nuder, J., Aspegren, A-K., Rudenstam, S., Wrangel, C., Håkansson, J., Holmgren, A., Erlandsson, M.,Karrbom Gustavsson, T., Nord, T., Strandberg, P., Nellerup, J., (2021).Klimatberäknings-, affär-, och kompetensplattform för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030. Slutrapport. LFM30.

Granheimer, K.,Karrbom Gustavsson, T., Eriksson, P E., (2021).Public Procurement for Engineering Services: Governanace and Control Mechanisms, Proceedings of the 37 Annual ARCOM conference.

Karrbom Gustavsson, T., Larsson, J., Eriksson, P. E. (2021).Offentlig upphandling av drifts- och underhållsavtal i fastighetssektorn - Lärdomar från upphandling av fastighetsskötsel. Rapport, Trafikverket.

Järvenpää, A-T., Pavel, A.,Karrbom Gustavsson, T. (2021). Contextual Communicative Competence in Multinational Infrastructure Projects,Buildings, 11(9), 403.

Nilsson Vestola. E., Eriksson, P E., Larsson, J.,Karrbom Gustavsson, T. (2021). Temporary and permanent aspects of project organizing - operation and maintenance of road infrastructure. International Journal of Managing Projects in Business,14(7), 1444-1462.

Hallin, A.,Karrbom Gustavsson, T., Dobers, P. (2021) . Transition towards and of sustainability— Understanding sustainability as performative.Bus Strat Env. 2021;1–10.

Candel, M.,Karrbom Gustavsson, T., Eriksson. P.E. (2021). Front-End Value Co-Creation in Housing Development Projects,Construction Management and Economics,39(3), 245-260.

Lindblad, H.,Karrbom Gustavsson, T. (2021). Public Clients Ability to Drive Industry Change: The case of implementing BIM.Construction Management and Economics, 39(1), 21-35.

Martinsuo, M., Geraldi, J.,Karrbom Gustavsson, T., Lampel, J. (2020). Actors, practices, and strategy connections in multi-project management.International Journal of Project Management,38(7), 389-393.

Hedborg Bengtsson, S.,Karrbom Gustavsson, T. (2020). Developing a neighborhood: exploring construction projects from a project ecology perspective.Construction Management and Economics,38(10), 964-976.

Hedborg Bengtsson, S., Eriksson, P E,Karrbom Gustavsson, T. (2020). Organizational routines in multi-project contexts: coordinating in an urban development project ecology,International Journal of Project Management,38(7), 394-404.

Karrbom Gustavsson, T., Eriksson, P.E. (2020). Innovationspiloter på väg: Entreprenörers uppfattningar av offentlig upphandling av järnvägsunderhåll. Ingår i Byggföretagens forskningsantologiSund konkurrens i byggbranschen.

Granheimer, K.,Karrbom Gustavsson, T., Eriksson, P. E. (2020).Trafikverkets upphandling av tekniska konsulttjänster för planering och projektering – En intervjustudie. Rappoort, Trafikverket.

Karrbom Gustavson, T., Eriksson, P-E, Nilsson Vestola, E. (2019). Förstudierapport till Trafikverket. Entreprenörernas upplevelser av anbudsskedet i innovationspiloterna för vägunderhållskontrakten Vilhelmina och Skelleftep Södra. Rapport, Trafikverket.

Hedborg Bengtsson, S.,Karrbom Gustavsson, T.(2019). Developing a neighborhood: horizontal interdependencies in an innovative multi-project context, Proceedings ARCOM - 35rd Annual Conference 2019, 2019, pp. 91-101.

Candel, M.,Karrbom Gustavsson, T.(2019) Governed by Municipal Land Allocations: Implications for Housing Developers, in Irene Lill , Emlyn Witt (ed.)10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization (Emerald Reach Proceedings Series, Volume 2)Emerald Publishing Limited, pp.147- 153.

Karrbom Gustavsson, T., Kadefors, A., Lingegård, S., Laedre, O., Klakegg, O-J., Olsson, N., Larsson, J. (2019). Procurement research: Current state and future challenge in the Nordic contries. In Irene Lill , Emlyn Witt (ed.)10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization (Emerald Reach Proceedings Series, Volume 2)Emerald Publishing Limited, pp.195 - 204.

Karrbom Gustavsson, T. (2018) Organisering av upphandling. Ingår i Bröchner, J., Granberg., M. (red.)Klokare upphandling. https://www.procsibe.se/wp-content/uploads/2018/10/Klokare-upphandling_Antologi-fardig.pdf

Hedborg Bengtsson, S.,Karrbom Gustavsson, T., Eriksson, P. E. (2018) Users’ influence on inter-organizational innovation: mapping the receptive context.Construction Innovation,18(4), 488-504.

Aldenlöv, J.,Karrbom Gustavsson, T., Eriksson, P. E., Bergquist, B., & Söderholm, P. (2018). Quality and Innovation in public procurement of railway infrastructure maintenance. Proceedings of the 5th Participatory Innovation Conference, Eskilstuna.

Karrbom Gustavsson, T., Aldenlöv, J., Eriksson, P. E. (2018). Procurement of railway maintenance: Collaboration for innovation.Proceedings of the 34th annual ARCOM-conference.

Lindblad, H.,Karrbom Gustavsson, T. (2018). Project managers as involuntary policy implementers? The case of implementing BIM.Proceedings of the 34th annual ARCOM-conference.

Karrbom Gustavsson, T. (2018). Liminal roles in construction project practice: exploring change through the roles of partnering manager, building logistic specialist and BIM coordinator.Construction Management and Economics, 36(11), 599-610.

Hallin, A.,Karrbom Gustavsson, T. (2017).Projects and sustainability - a bad fit? Deconstructing the PMBOK. Presented at the IRNOP-conference, Boston.

Lindblad, H.,Karrbom Gustavsson, T. (2017).Receptiveness for change: The case of a public client. Proceedings of the ARCOM-conference, Cambridge.

Grosse, E.,Karrbom Gustavsson, T. (2017).Collaboration in early design: An action research approach to collective thinking. Proceedings of the ARCOM-conference, Cambridge.

Karrbom Gustavsson, T., Hedborg Bengtsson, S., Eriksson, P.E. (2017).A program perspective on partnering as supply chain integration. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Gothenburg.

Aldenlöv, J., Bergqvist, B., Eriksson, P. E.,Karrbom Gustavsson, T. (2017).Public procurement of railway infrastructure maintenance  a literature review. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Gothenburg.

Hedborg Bengtsson, S.,Karrbom Gustavsson, T., Eriksson, P. E. (2017).The influence of construction project actors' motivation on externally initiated systemic innovation. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Gothenburg.

Vass, S.,Karrbom Gustavsson, T. (2017).BIM research: Common perspectives and implications for future research. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Gothenburg.

Vass, S.,Karrbom Gustavsson, T. (2017). Challenges when implementing BIM for industry change.Construction Management and Economics,35(10), 597-610.

Thunberg, M., Rudberg, M.,Karrbom Gustavsson, T. (2017). Categorising on-site problems: A supply chain management perspective on construction projects.Construction Innovation17(1), 90-111.

Karrbom Gustavsson, T. (2016). Liminality Roles in Construction Project Practice: Opportunities and Challenges. In: P W Chan and C J Neilson (Eds.) Proceedings of the 32nd Annual ARCOM Conference, 5-7 September 2016, Manchester, UK, Association of Researchers in Construction Management, Vol 2, 727-736.

Eriksson, P.E.,Karrbom Gustavsson, T. (2016) Upphandlingsstrategier för utmanande projektforutsättningar i trånga innerstadsprojekt - En vägledning till byggherrar i Norra Djurgårdsstaden. Papport, Exploateringskontoret Stockholms Stad.

Hallin, A.,Karrbom Gustavsson, T. (2016)Understanding space in temporary organizing: “goal seeking” and “goal oriented” projects. Making Projects Critical Workshop, Newcastle, UK.

Karrbom Gustavsson, T. (2016). Organizing to avoid project overload: The use and risks of narrowing strategies in multi project practice.International Journal of Project Management, 34(1), 94-101.

Hallin, A.,Karrbom Gustavsson, T.(2015). Trajectories in temporary organizing: "goal seeking" and "goal oriented" projects. Presented at the 12th IRNOP conference, London.

Bröchner, J., Eriksson, P.E., Kadefors, A.,Karrbom Gustavsson, T.,  Lind, H. (2015).Hur skapas drivkrafter till effektivitet och innovation? En studie av incitamentsbaserade ersättningsformer och deras effekter. Rapport, Trafikverket.

Karrbom Gustavsson, T. (2015) New boundary spanners: Emerging management roles in collaborative construction projects.Procedia Economics and Finance, 21, 146-153.

Karrbom Gustavsson, T., Hallin, A. (2015). Goal seeking and goal oriented projects - trajectories or the temporary organization.International Journal of Managing Project in Business, 8(2), 368-378

Hallin, A.,Karrbom Gustavsson, T. (2015).Projektledning. Malmö: Liber (andra upplagan)

Vass, S., Karrbom Gustavsson, T. (2014).The Perceived Business Value of BIM, In Proceedings 10th European Conference on Product & Process Modelling, In Proceedings ECPPM, 17-19 September, Vienna, Austria.

Thunberg, M., Rudberg, M.,Karrbom Gustavsson, T. (2014).Identifying and positioning construction supply chain planning problems. In Proceedings 30th Annual ARCOM Conference.

Karrbom Gustavsson, T., Hallin, A. (2014). Rethinking dichotomization: A critical perspective on the use of "hard" and "soft" in project management research. International Journal of Project Management. 21:4, 568-577.

Eriksson, P.E., Kadefors. A.Karrbom Gustavsson, T., Lind, H., Olander S. (2013).Renodlad beställare - En förstudie. Rapport TRV 2013/56184. Trafikverket.

Karrbom Gustavsson, T. (2013) Boundary Spanning in Construction Projects: Towards A Model for Managing Efficient Collaboration. Proceedings from the 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Construction Researchers on Economics and Organisation in the Nordic region (CREON) & Akademika Publishing.

Yao, Y.,Karrbom Gustavsson, T., Lind, H. (2013) Establishing a Stakeholder Framework for Eco-City Development – With a Case Study of Chinese Eco-City. Proceedings from the 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Construction Researchers on Economics and Organisation in the Nordic region (CREON) & Akademika Publishing.

Karrbom Gustavsson, T., Hallin, A. (2013) Guiding in the City of Tomorrow: Materialising the Future Through Future and Present Components.Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 13(2), pp.127-138.

Jerbrant, A.,Karrbom Gustavsson, T. (2013). Managing Project Portfolios: Balancing Flexibility and Structure by Improvising.International Journal of Project Organization and Management. 6(1), pp. 152-172.

Karrbom Gustavsson, T, Samuelson, O., Wikforss, (2012). Organizing IT in Construction: present state and future challenges in Sweden.Journal of Information Technology in Construction (IT con).  Vol. 17, pp. 520-534.

Karrbom Gustavsson, T., Gohary, H. (2012). Boundary action in construction projects: new collaborative project practices.International Journal of Managing Projects in Business. ISSN: 1753-8378, 5:3, 364-376.

Karrbom Gustavsson, T., Jerbrant, A. (2012). Task lists as infrastructure: An empirical study of multi project work.International Journal of Project Organisation and Management, 4:3, 272-285.

Hallin, A.,Karrbom Gustavsson, T. (2012). Projektledning. Malmö: Liber Förlag

Hallin, A.,Karrbom Gustavsson, T. (2012).Project Management. Malmö: Liber Förlag

Karrbom Gustavsson, T. (2012).Project Communication and the management of major infrastructure projects. Nordiskt Forum/Nordnet, Oslo.

Karrbom Gustavsson, T. (2012). Studenter behöver förberedas på arbete i en projektifierad värld. Företagsekonomisk ämneskonferen, Umeå.

Karrbom Gustavsson, T., Hallin, A.. (2012).Rethinking the dichotomy of ‘hard’ and ‘soft’ in projects: Comparing stage-gate-models and agile methods. Making Projects Critical Workshop (MPC6). Manchester, UK.

Karrbom Gustavsson, T.(Ed.) (2011).Byggsektorns förmågor. TRITA FOB-Rapport 2011:4. KTH-Royal Institute of Technology

Karrbom Gustavsson, T. (2011).Byggprojekt – ett skapande kaos? In Karrbom, T. (Ed.) Byggektorns förmågor. TRITA FOB-Rapport 2011:4. KTH-Royal Institute of Technology

Karrbom Gustavsson, T., Gohary, H. (2011).Borders and Border Crossing in Construction Projects. Nordic Academy of Management (NFF). Stockholm, Sweden.

Hallin, A., Karrbom Gustavsson, T. (2011).Narratives as artefacts and artefacts as narratives – the touchable and the thinkable in organizing. European Group of Organizational Studies (EGOS). Gothenburg, Sweden.

Jerbrant, A.,Karrbom Gustavsson, T. (2011). Improvising in multi-project settings. Nordic Academy of Management Conference (NFF), Stockholm, Sweden.

Karrbom Gustavsson, T., Hallin, A., Dobers, P. (2011). How are shaping the sustainable cities of the future and how do they do it? The case of Stockholm Royal Seaport. Nordic Academy of Management Conference (NFF), Stockholm, Sweden.

Karrbom Gustavsson, T., Hallin, A., Dobers P. (2011).Guiding in the imaginary city of the future. International Research Forum on Guided Tours (IRFGT). Plymouth, UK.

Hallin, A.,Karrbom Gustavsson, T. (2010). Digging wider and deeper – revealing the hegemony of project studies.International Journal of Project Organisation and Management, 2:1, 1-15.

Hallin, A.,Karrbom Gustavsson, T. (2009). Managing Death – Corporate Social Responsibility and Tragedy.Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 16:4, 206-216.

Hallin, A.,Karrbom Gustavsson, T. (2009) (Eds.)Organisational Communication and Sustainable Development – ICT´s for mobility. IGI Global.

Karrbom Gustavsson, T. (2009).A story of a technical tourist. In P. Adolfsson, P. Dobers & M. Jonasson (eds.), Guiding and Guided Tours. Gothenburg: Förlaget BAS, Gothenburg University

Karrbom Gustavsson, T.(2009).Small talk and heavy metal. In M. Lindahl & A. Rehn (Eds.) Feelings and Business, Essays in Honor of Claes Gustafsson, pp. 75-86. Stockholm: Santérus Academic Press

Karrbom Gustavsson, T., Zika-Viktorsson A. (2008). Project Overload. International Journal of Project Management Research, 3, 4-7.

Karrbom Gustavsson, T. (2008).Bättre fly än illa fäkta – en studie av project overload i tre multiprojektmiljöer. Nationell workshop i HRM, Linköping, Sverige.

Karrbom Gustavsson, T., Zika-Viktorsson, A. (2007).Project Overload: A study on work situation in complex industrial organizations. IRNOP VIII (The International Research Network on Organizing by Projects), Brighton, UK.

Karrbom Gustavsson, T. (2007).What next? An empirical study on project overload and the need for strategies in a multi project context. Nordic Academy of Management (NFF), Bergen, Norway.

Karrbom Gustavsson, T.(2007).Guidade turer på arbetsplatsen. En teknisk turists berättelse. Workshop on Guided Tours at Gothenburg Research Institute. Gothenburg: Gothenburg University

Karrbom Gustavsson, T.(2007).Story of a technical tourist. In P. Adolfsson & R. Solli (Eds.), Guided tours and the city – Proceedings. GRI-rapport 2007:4, Gothenburg University.

Hallin, A.,Karrbom Gustavsson, T. (2007).Managing Death – Corporate social responsibility and tragedy. Proceedings of the 13th Annual International Sustainable Development Research Conference in Västerås.

Karrbom Gustavsson, T.(2005). Det tillfälligas praktik - om möten och småprat som organiserande mekanismer i anläggningsprojekt. Doctoral thesis. Stockholm: ITM, Royal Institute of Technology. (The practice of temporality – meetings and small talk as organizing mechanisms in construction projects) http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:14615/FULLTEXT01.pdf

Gustafsson, M.,Karrbom, T.,Lillhannus, R., Lindahl, M., Wikström, K. (2002). Fields of Mud. Some Notes on Mass Participant Observation. 2nd Conference on Innovative Research in Management, EURAM (European Academy of Management), Stockholm, Sweden.

Karrbom, T. (2001).Småprat som ljudkuliss. Finsk Tidskrift, 4-5. Åbo.

Karrbom, T. (2001).Perspectives on Project-Based Industry – A Study on Organizational Behaviour in Complex Situations. EIASM on Organizational Behaviour, Bryssel.

Karrbom, T. (2001).Perspectives on Project-Based Industry: A Study on Human Behaviour in Complex Situations, e.g. How Projects are made Functioning.16th Business Administration Conference (NFF), Uppsala, Sweden.

Karrbom, T., Gustafsson, C. (2001).Från tyst kunskap till tysta budskap – om småprat som bärare av tysta budskap mellan individer och mellan projekt. 16th Business Administration Conference (NFF), Uppsala, Sweden.

Karrbom, T. (2001).Småprat och tysta budskap. Pink Machine Papers, nr 3. Stockholm: ITM, Royal Institute of Technology.

Karrbom, T.,  Lindahl M. (2000).Complexity within International Projects. In K. Wikström and A. Rehn (Eds.) Projektperspektiv. Åbo: Åbo Akademi

Karrbom, T.,  Lindahl M. (2000). Complexity Within International Projects. IRNOP IV, (The International Research Network on Organizing by Projects), Sydney, Australia.

Karrbom, T. (2000).What happens when nothing happens? 16th EGOS Collocuium, (European Group of Organisational Studies), Helsinki, Finland.

Karrbom, T.(2000).Småprat i projektbaserad verksamhet – Om småprat och skvaller som bärare av värderingar, kunskaper och erfarenheter. Symposium on Nordic Advanced Project Studies, Åland.

Popular science writing:

Karrbom Gustavsson, T. (2023). Smarta byggnader och teknikjäv. Krönika Fastighetsnytt

Karrbom Gustavsson, T. (2023). Problemformuleraren och AI. Krönika Fastighetsnytt

Karrbom Gustavsson. T. (2019). Myter om (bygg)projekt. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T. (2019). Vad måste en projektledare kunna och göra?https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T.(2019). Kommer ni ihåg viskleken?https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsso, T.(2019). Nästa steg i digitaliseringen av samhällsbyggnad. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T. (2019). Släpp studenten loss, snart är det vår. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gusavsson, T. (2019). Vad betyder samordnande samordnare? https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson

Karrbom Gustavsson, T.(2018). Alla ni i Almedalen - läs det här innan ni initierar nästa projekt. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T. (2018). Hur organiseras upphandling bäst? https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T.(2018). Så kan fler tjejer bli nyfikna på att läsa teknik. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T.(2018). Hållbar produktion, vad är det? https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T. (2018). Så kan du utmana ditt tänkande. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T.(2017): Borde jag verkligen skriva ännu ett blogginlägg? https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson. T. (2017). Hur står det till med innovation i bygg? https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T. (2017). Är det bara barn som läser? https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T.(2017). Vad förväntas av en byggprojektledare? https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T.(2017). För projektets bästa. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T. (2017). Vad är en bra upphandlingsstrategi?https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T. (2017). Världens näst mest tråkiga jobb. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T.(2017). Nu har jag gjort det igen -  sagt ja till studenter, kvinnor och byggprojektledare.  https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T. (2017). Nytt år och nytt framgångskoncept. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T. (2016). Projektets baksida. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T.(2016). Lösningen på de stora samhällsproblemen - inte bara teknik. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T.  (2016). Vad gör en ingenjör? https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T. (2016).Framtidens ledarskap stavas delarskap. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T.  (2016). Prata mer och spara miljarder!https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson , T. (2016). Tänka rätt är stort men tänka fritt är större. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson , T. (2016). Ett bra samtal och skillanden mellan mål och vision. https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T.(2016). Är det problemet eller lösningen som är viktigast? https://samhallsbyggarbloggen.se/category/tina-karrbom-gustavsson/

Karrbom Gustavsson, T. (2012).Projektkommunikation – en viktig kraft för förnyelse I byggsektorn. Forskningsrapport från Sveriges Byggindustrier.

http://publikationer.bygg.org/Userfiles/Info/849/Projektkommunikation_121024_high.pdf

Karrbom Gustavsson, T. (2012). Det lyckade byggprojektet förutsätter både planering och improvisation. Projektvärlden, Nr. 3

Karrbom Gustavsson, T. (2012). Om förmågor. Projektvärlden, nr. 1. Svenskt Projektforum.

Karrbom Gustavsson, T. (2011). Tankar om projektroller och ledarskap. Projektvärlden, nr. 3 Svenskt Projektforum.

Karrbom Gustavsson, T. (2011). Gränser och gränsöverskridanden. Projektvärlden nr. 2 Svenskt Projektforum.

Karrbom Gustavsson, T. (2010). Tala med bönder på bonders vis och med lärde på latin. Projektvärlden, nr. 4. Svenskt Projektforum.

Karrbom Gustavsson, T. (2010). Mobilitetens lov. Projektvärlden, nr 3. Svenskt Projektforum.´

Karrbom Gustavsson, T. (2010). Ska vi samverka? Projektvärlden, nr 2. Svenskt Projektforum.

Karrbom Gustavsson, T. (2010). Både och! Projektvärlden, nr 1. Svenskt Projektforum.

Karrbom Gustavsson, T. (2009). Projektet och arvet. Projektvärlden, nr. 4. svenskt Projektforum.

Karrbom Gustavsson, T.(2009). När vaghet är en styrka. Projektvärlden, nr. 3. Svenskt Projektforum.

Karrbom Gustavsson, T., Zika-Viktorsson, A. (2007). Project Overload – många bollar i luften och några på golvet. Projektvärlden, nr 4. Svenskt Projektforum.

Karrbom Gustavsson, T., Zika-Viktorsson, A (2007). Bättre fly än illa fäkta. Projektvärlden nr 4., Svenskt projektforum.

Karrbom Gustavsson, T.(2007). Det tillfälligas praktik. Projektvärlden, nr 3. Svenskt projektforum.


Kurser

Byggprojektledning (AI1801), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom Byggprojektledning, avancerad nivå (AI281X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Ledning av kunskapsföretag (AI2806), examinator | Kurswebb

Projekt för byggprojektledare (AI2807), lärare | Kurswebb

Projektkommunikation (AI2810), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Projektledning och BIM inom samhällsbyggandet (AI1802), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Projektutveckling och arkitektoniska koncept (AI2808), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb